Vzdělávací programy

Vzdělávací programy Institutu zdraví zvířat s.r.o. poskytují komplexní přípravu na zkoušky k získání státem uznaných Profesních kvalifikací i statusů Certifikovaných terapeutů zvířat.

Jakou můžete získat odbornost v Institutu zdraví zvířat?

Vzdělávací programy jsou sestaveny z jednotlivých kurzů (modulů). V každém modulu získáte informace, které ve svém celku poskládají mozaiku znalostí a dovedností k účinné péči o zdraví zvířat.

V těchto programech získáte znalosti a dovednosti pro složení státem uznaných zkoušek Profesní kvalifikace v oborech Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat a Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat.

Odborné vzdělávací programy

OSTEODYNAMIKA® - MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA

Rekondiční a regenerační péče pro malá zvířata

Rekondiční a rehabilitační péče o koně​

Veterinární rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Profesní kvalifikace

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání Profesních kvalifikací:

  • Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R (více informací ZDE).
  • Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat 41-138-M (více informací ZDE).
 

„Profesní kvalifikace (PK) je definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“.