Rekondiční cvičení pro psy

Náplní tohoto modulu je práce se svaly. Začneme anatomií, funkční stavbou těla z pohledu svalové soustavy, odkryjeme si základní mechanismy vzniku svalových dysbalancí a možnosti jejich diagnostiky. Poté se seznámíme s nástroji naší práce – s balančními pomůckami. Rozebereme si základní postupy bezpečné práce na jednotlivých balančních pomůckách, indikace a kontraindikace práce s nimi. Velkou pozornost budeme věnovat základnímu kameni autorehabilitačních sestav a to spolupráci majitele psa se psem a roli terapeuta v této „triádě“. Poté si představíme základní autorehabilitační sestavy a jejich modifikace dle pokročilosti. Aktivní techniky doplníme pasivními technikami v rámci práce se svaly – pasivním stretchingem.