Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav u koně

Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav koňského těla, které jsou nezbytné pro správné pochopení jejich funkce. Každému tématu je věnována samostatná přednáška s důrazem na propojení anatomických a funkčních souvislostí jednotlivých struktur. Základní anatomická stavba, funkční jednotky, fyziologie dané soustavy. Součástí semináře jsou i záznamy z vyšetření některých soustav různými diagnostickými metodami z terénní praxe (RTG, sonografické záznamy, endoskopie apod.)

Obsah kurzu

Praktický přínos kurzu