Webinář: Aktivní pohybová terapie I.

Pohyb a správné aktivní zapojení těla je esenční pro rekondici i rehabilitaci. Má velký potenciál přepsat chybné vzorce držení těla a odstranit či zmírnit svalové dysbalance. Nejefektivnější metoda posílení oslabeného svalu je jeho aktivní zapojení. A stejně tak je tomu i při protažení zkrácené svalu.

Mezi tři základní kameny aktivní pohybové terapie patří schopnost pozorovat, umění vedení psa a znalost metodiky. Výsledkem je člověk schopný vést psa tak, aby aktivně, bezpečně a přesně vykonával jednotlivé cviky, které vědomě skládá do celostních tréninkových sestav. Při tom dovede číst reakce a signály psa a dle toho strukturovat na míru individuální tréninkovou lekci.

UPOZORNĚNÍ: Tento webinář je prerekvizitou k praktickému kurzu Aktivní pohybová terapie I.

V rámci webináře si do podrobna projdeme všechny tři základní kameny:

  1. Umění pozorování odchylek od fyziologie držení těla, ale i konejšivých signálů a řeči těla psa, která je významným komunikačním kanálem i bezpečnostním prvkem.
  2. Teorie i praxe v rámci pozitivního posilování. Tedy jak vést psa procesem učení tak, aby se aktivně podílel na cvičení.
  3. Metodika a bezpečnost práce při tvorbě samotných základů aktivní pohybové terapie. Tedy přesná znalost, jak vypadá technicky správné provedení jednotlivých cviků a pozic. Jaký efekt mají jednotlivé prvky na tělo. A schopnost strukturovat tréninkovou lekci tak, aby pracovala celostně s ohledem na vztah agonista/antagonista.
 
Záměrem je vytvořit teoretický základ a bezpečný prostor pro samotnou terapii. Webinář je koncentovanou teorií protkanou video ukázkami a případovými studiemi a jedná se o přímou přípravu na navazující praktický kurz, kde si veškerou metodiku společně projdeme osobně.

Teoretický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi