Osteodynamika® 1 – Úvod do manuálních fasciálních technik

Teoretický obsah modulu​​

Praktický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi

Manuální techniky k ošetření kloubů a měkkých tkání, základy myofasciálních technik.

Proč je přínosem, když zvířecí terapeut umí ošetřovat i lidi?

„Dokud neznám prožitek terapeutické techniky na vlastní kůži, jak mohu vědět, jak ho prožívají zvířata?“

Fascie lidí i zvířat mluví stejným jazykem a dokážou vyprávět příběhy o životě. Příběhy beze slov, které lze přečíst pouze dotekem a srdcem.

Přihláška na kurz

Obsazená data

Seznam termínů kurzů, jejichž kapacita byla plně obsazena.

Momentálně nejsou žádná plně obsazená data.

Měkké techniky v rehabilitaci zvířat - level 2 - technika MET

Kurz měkkých technik, které se cíleně věnují problematice svalového zkrácení, s využitím neuromuskulárních principů. Zapadá do konceptu úpravy svalových dysbalancí.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi

Aktivní senzomotorické cvičení pro psy

Propracovaný systém několika úrovňového cvičení, které pracuje s posilováním hlubokého stabilizačního systému páteře a středu těla. Při cvičení a terapii se využívá znalosti a modifikace z techniky senzomotorické stimulace. Obrovskou výhodou je, že princip tohoto cvičení lze aplikovat na všechny psy bez rozdílu, nejen na zdravé psy či psí sportovce, ale i na psy s pohybovými problémy. Zapadá do konceptu úpravy svalových dysbalancí.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi

Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat I.

Přístrojová rehabilitace není již nějaký čas jen doménou humánní fyzioterapie, ale nachází své důležité uplatnění i ve veterinární terapii. Umožňuje tak fyzioterapeutům komplexní přístup a komplexní péči o své čtyřnohé pacienty. Nachází široké uplatnění v rehabilitaci ortopedických, neurologických pacientů, v geriatrické péči o psí seniory, psí sportovce i v preventivní a rekondiční péči. Otevírám pro Vás jedinečný kurz „Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat I.“ v přínosně individuálním přístupu pro osvojení teoretických i praktických znalostí z těchto zajímavých oborů.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi

Komplexní rehabilitace psa po výhřezu meziobratlové ploténky

Stav po výhřezu meziobratlové ploténky bývá velmi častou neurologickou indikací k fyzioterapii. Rehabilitace těchto pacientů je velmi specifická, odlišná od terapie jiných onemocnění, metodika přístupu se opírá o důležitá pravidla. Kurz je naplněn teoretickými, ale hlavně praktickými zkušenostmi z fyzioterapie těchto pacientů během dlouholeté praxe lektorky. Získáte ucelený koncept terapie pacientů se zachovalou hlubokou citlivostí i bez.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi