Certifikované zkoušky Institutu

 Svůj talent a čas věnovaný studiu můžete prokázat u certifikované zkoušky. Vaši klienti ocení péči odborníka.

„Manuální terapeut je povolání 21. století.“ ~ Robert Schleip

Co jsou certifikované zkoušky

Certifikované zkoušky

V Institutu zdraví zvířat lze po absolvování vzdělávacích programů složit zkoušky a získat status certifikovaného odborníka

  • CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT OSTEODYNAMIKY PRO ZVÍŘATA (CAOTh Certified Animal Osteodynamic Therapist)
  • CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT MALÝCH ZVÍŘAT (CSARTh Certified Small Animal Rehabilitation Therapist)
  • CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT KONÍ (CERTh Certified Equine Rehabilitation Therapist)

Zkoušky probíhají zároveň se zkouškami Profesní kvalifikace.

OSTEODYNAMIKA® - MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA

VETERINÁRNÍ REHABILITACE MALÝCH ZVÍŘAT

VETERINÁRNÍ REHABILITACE KONÍ

Osteodynamika® - manuální fasciální terapie pro zvířata

Systém návazných kurzů (modulů) v oboru veterinární myoskeletální medicíny se specializací na manuální fasciální techniky v principu osteopatie, geriatrickou a paliativní péči.

Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program získáte certifikát a možnost používat status:

CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT OSTEODYNAMIKY PRO ZVÍŘATA (CAOTh Certified Animal Osteodynamic Therapist)

Plán vzdělávacího programu

Dornova metoda (kurz): 20 hod  + 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize

Dornova metoda (pracovní seminář): 10 h

Osteodynamika I-IV:

OD I: 23 h + 20 h povinná asistence

OD II: 23 h + 20 h povinná asistence

OD III: 23 h + 20 h povinná asistence

OD IV: 23 h + 20 h povinná asistence

Aplikovaná neurologie: 18 h

Aplikovaná psychologie: 18 h

Veterinární rehabilitace malých zvířat

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění veterinární rehabilitace (myoskeletálních manuálních technik, fyzioterapie, fyziatrie), geriatrické a paliativní péče, rekondiční a regenerační péče, preventivní péče a péče o sportující psy.


Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status:

CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT MALÝCH ZVÍŘAT (CSARTh Certified Small Animal Rehabilitation Therapist)

Plán vzdělávacího programu

Dornova metoda pro psy (kurz): 20 h+ 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize

Dornova metoda pro psy (pracovní seminář): 10 h

Osteodynamika I-IV:

OD I: 23 h+ 20 h povinná asistence

OD II: 20 h+ 20 h povinná asistence

OD III: 23 h+ 20 h povinná asistence

OD IV: 23 h+ 20 h povinná asistence

Rekondiční cvičení a poradenství I-III: 24 h

Aplikovaná psychologie: 18 h

První pomoc pro psy: 8 h

Lokomoce psů a protetika: 8 h

Fyzioterapie malých zvířat: 26 h

Aplikovaná neurologie: 18 h

Veterinární rehabilitace koní

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění rehabilitace, rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, péče o sportující koně a provádění geriatrické a paliativní péče.

Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status:

CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT KONÍ (CERTh Certified Equine Rehabilitation Therapist)

Plán vzdělávacího programu

Dornova metoda pro koně: 20 h + 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize

Dornova metoda pro koně (pracovní seminář): 10 h

Osteodynamika I: 23 h

Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav: 5 h

Myofasciální techniky u koní: 20 hod + 8 hod povinná asistence +18 hod supervize

Manuální lymfodrenáž u koní: 20 hod + 8 hod povinná asistence

Kraniosakrální terapie u koní I: 20 hod + 8 hod povinná asistence

Kraniosakrální terapie u koní II: 20 hod

Kraniosakrální terapie u koní III. + viscerální terapie: 20 hod

Aplikovaná ortopedie

  • Fyziologie a patologie kopyt: 8 hod
  • Aplikovaná ortopedie a neurologie koní: 9 hod

První pomoc pro koně: 5 h

Aplikovaná psychologie: 18 h

Přihláška k certifikovaným zkouškám Institutu

Vyplňte formulář a obratem se Vám ozveme s informacemi k Vámi zvoleným certifikovaným zkouškám Institutu.

Upozornění: Pokud nevidíte zveřejněný termín zkoušky, vyčkejte prosím s přihláškou do vypsání termínů.