Certifikované zkoušky Institutu

 Svůj talent a čas věnovaný studiu můžete prokázat u certifikované zkoušky. Vaši klienti ocení péči odborníka.

„Manuální terapeut je povolání 21. století.“ ~ Robert Schleip

Co jsou certifikované zkoušky

Certifikované zkoušky

V Institutu zdraví zvířat lze po absolvování vzdělávacích programů složit zkoušky a získat status certifikovaného odborníka

 • CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT OSTEODYNAMIKY PRO ZVÍŘATA (CAOTh Certified Animal Osteodynamic Therapist)
 • CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT MALÝCH ZVÍŘAT (CSARTh Certified Small Animal Rehabilitation Therapist)
 • CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT KONÍ (CERTh Certified Equine Rehabilitation Therapist)

Zkoušky probíhají zároveň se zkouškami Profesní kvalifikace.

OSTEODYNAMIKA® - MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA

Rekondiční a regenerační péče pro malá zvířata

Rekondiční a rehabilitační péče o koně​

Veterinární rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Osteodynamika® - manuální fasciální terapie pro zvířata

Vzdělávací program

 • Tvoří systém návazných kurzů (modulů) se specializací na manuální fasciální techniky v principu osteopatie.
 • Prohlubuje znalosti anatomie a fyziologie o fasciální problematiku a umožňuje získat širší úhel pohledu na pohybový aparát a orgánové soustavy v souvislosti s fasciálním systémem.
 • Obsahuje jedinečné a účinné manuální fasciální techniky pro veterinární odborníky a manuální terapeuty, potřebné k odborné péči o zvířecí pacienty v rehabilitaci zvířat (v oboru veterinární myoskeletální medicíny).

 

Časový plán vzdělávacího programu

Časová dotace celého programu OSTEODYNAMIKA-MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA: 214 hodin (teorie: 78,5h, procvičování: 105,5 h, praxe: 24h)

 

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová

27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)

Povinná supervize: 6 hodin

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

Dornova metoda (pracovní seminář): Bc. Anna Hrachovcová CAOTh, DoTh,

13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová

OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h)

OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh,

20 hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová

8 hodin (teorie)

 

Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program a složení zkoušky získáte certifikát a možnost používat status

CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT OSTEODYNAMIKY PRO ZVÍŘATA (CAOTh Certified Animal Osteodynamic Therapist)

Rekondiční a regenerační péče pro malá zvířata

Vzdělávací program k získání znalostí a dovedností k provádění rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, geriatrické a paliativní péče a péče o sportující psy.

Tento program je určen k přípravě ke zkouškám k získání Profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat.

Časový plán vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Časová dotace celého vzdělávacího programu REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 238 hodin (teorie: 99,5, procvičování: 114,5, praxe: 24)

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová

27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)

Povinná supervize: 6 hodin

Dornova metoda (pracovní seminář): Bc. Anna Hrachovcová CAOTh, DoTh,

13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová

OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h)

OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh,

20 hodin (teorie)

Rekondice a regenerace: MVDr. Dominika Bitomská CSARTh, CAOTh, DoTh

16 hodin (7 h teorie + 9 h procvičování)

První pomoc pro psy: Zuzana Wildmannová DiS.,DoTh.

11 hodin (teorie)

Protetika, ortetika: Ing.Michaela Zoulová DoTh.

3 hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová

8 hodin (teorie)

Po absolvování všech kurzů, tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status: CERTIFIKOVANÝ REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT (CARRTh Certified Animal Reconditioning and Regenerationing Therapist)

Rekondiční a rehabilitační péče o koně

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, péče o sportující koně a geriatrické i paliativní péče.

Časová dotace celého vzdělávacího programu REGENERAČNÍ A REKONDIČNÍ PÉČE PRO KONĚ je 281 hodin (teorie: 86,5 procvičování: 72,5 supervize: 57 povinná asistence: 65)

Časový plán vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Dornova metoda pro koně: MVDr. Věra Benešová DoTh
27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)
20 hod povinná asistence + 15 hod supervize

Dornova metoda pro koně (pracovní seminář): MVDr. Věra Benešová DoTh
13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

Osteodynamika I: Andrea Dunová
OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h)

Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav: MVDr. Věra Benešová DoTh
7 hod (teorie)

Myofasciální techniky u velkých zvířat: Ing. Kateřina Kumble DoTh
25 hod (teorie: 12 hod + procvičování: 13 hod)
25 hod povinná asistence + 21 hod supervize

Kraniosakrální terapie u koní I: Ing. Kateřina Kumble DoTh
20 hod (teorie: 10 hod + procvičování 10 hod)
20 hod povinná asistence + 21 hod supervize

Aplikovaná ortopedie a neurologie koní: MVDr. Dominika Švehlová
20 hod (teorie: 16 hod + procvičování: 4 hod)

První pomoc pro koně: MVDr. Věra Benešová DoTh
10 hod (teorie: 7 hod + procvičování: 3 hod)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová
8 hod (teorie: online)

Tento vzdělávací program poskytuje komplexní přípravu na zkoušku k získání následující kvalifikace.

1. Profesní kvalifikace: Pracovník pro regeneraci a rekondici velkých zvířat (Kód: 41-138–M)

Zkoušku k získání profesní kvalifikace mohou absolvovat i zájemci, kteří neabsolvovali žádný vzdělávací program Institutu zdraví zvířat. Zájemce nedokladuje dosažené vzdělání v oboru, veškeré vzdělávací programy Institutu zdraví jsou pouze doporučené, ale nejsou povinné. Okruhy pro zkoušky se řídí předpisem viz Pracovník/pracovnice pro rekondici a regeneraci velkých zvířat – Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

2. Certifikované zkoušky institutu a získání statusu CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT PRO REGENERACI A REKONDICI KONÍ (CERRTh – Certified Equine Regenerative and Reconditioning Therapist).

K účasti na certifikovaných zkouškách Institutu je vyžadováno splnění konkrétních požadavků týkajících se vzdělání a počtu absolvovaných hodin (viz naše VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY). 

Certifikované zkoušky Institutu jsou určeny pouze pro ty, kteří si přejí získat certifikát Institutu (CERRTh – Certified Equine Regenerative and Reconditioning Therapist).

Tito účastníci musí dokázat, že splnili naše požadavky na vzdělání, které je následně zaznamenáno v Profesní knížce.

Udělení certifikátu a statusu může být také provedeno později pro ty, kteří doplnili své vzdělání až po složení zkoušky Profesní kvalifikace.

Absolventi této zkoušky jsou pravidelně podrobováni povinným supervizím a praxím.

Obě zkoušky se konají současně ve stejný termín a mají stejný průběh a cenu.

Volba, zda absolvovat obě zkoušky nebo pouze Zkoušku profesní kvalifikace, je záležitostí účastníka.

Veterinární rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění veterinární rehabilitace (myoskeletálních manuálních technik, fyzioterapie, fyziatrie) malých zvířat.

Časová dotace celého vzdělávacího programu VETERINÁRNÍ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 334 hodin (teorie 132 h + procvičování 154 h + praxe 48 h).

Časový plán vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize (praxe) je 60 minut.

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová
27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)
Povinná supervize: 6 hodin

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

Dornova metoda (pracovní seminář): Bc. Anna Hrachovcová CAOTh, DoTh,
13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová
OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h)
OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h
OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h
OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh
20 hodin (teorie)

Fyzioterapie malých zvířat: Mgr.Veronika Herzogová,Dis
68 hodin (teorie: 35,5 h + procvičování: 32,5 h) + povinná supervize: 24 h

Sekce fyzioterapie je rozdělena do několika samostatných modulů:

 • Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 1: 7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h
 • Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 2: 7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h
 • Aktivní senzomotorické cvičení pro psy: 7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h
 • Komplexní rehabilitace psa po výhřezu meziobratlové ploténky a jiných kompresivních nemocí míchy: 13,5 h (teorie: 9,5 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 5 h
 • Fyzikální terapie v rehabilitaci zvířat I. – Elektroterapie, Magnetoterapie, Termoterapie, Fototerapie, Mechanoterapie: 12 h (teorie: 6,5 h + procvičování: 5,5 h) + povinná supervize: 8 h
 • Fyzikální terapie v rehabilitaci zvířat II. – Aquaterapie: 21,5 h (teorie: 10,5 h + procvičování: 11 h) + povinná supervize: 8 h
 • Praxe
  • Individuální praxe s vlastním psem (supervize) 8 h (možnost 2 x 4 h, nebo dle domluvy)
  • Praxe na veterinárním pracovišti – veterina a rehabilitační centrum Egnevet Bílina s
   pacienty – 16 h (2 dny po 8 h)
 

Aktivní pohybová terapie: MVDr. Veronika Uhlířová DoTh.
31 hodin (teorie: 15 h + procvičování 16 h)

Protetika, ortetika: Ing.Michaela Zoulová DoTh.
3 hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová
8 hodin (teorie)

Tento vzdělávací program poskytuje komplexní přípravu na zkoušku k získání následující kvalifikace.

1. Profesní kvalifikace: Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (Kód: 43-001-R)

Zkoušku k získání profesní kvalifikace mohou absolvovat i zájemci, kteří neabsolvovali žádný vzdělávací program Institutu zdraví zvířat. Zájemce nedokládá dosažené vzdělání v oboru, veškeré vzdělávací programy Institutu zdraví zvířat jsou pouze doporučené, ale nejsou povinné.

Okruhy pro zkoušky se řídí tímto předpisem.

2. Certifikované zkoušky Institutu a získání statusu CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT MALÝCH ZVÍŘAT (CSARTh Certified Small Animal Rehabilitation Therapist)

K účasti na certifikovaných zkouškách Institutu je vyžadováno splnění konkrétních požadavků týkajících se vzdělání a počtu absolvovaných hodin (viz naše VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY).

Certifikované zkoušky Institutu jsou určeny pouze pro ty, kteří si přejí získat certifikát Institutu (CSARTh Certified Small Animal Rehabilitation Therapist).

Tito účastníci musí dokázat, že splnili naše požadavky na vzdělání, které je následně zaznamenáno v Profesní knížce.

Udělení certifikátu a statusu může být také provedeno později pro ty, kteří doplnili své vzdělání až po složení zkoušky Profesní kvalifikace.

Absolventi této zkoušky jsou pravidelně podrobováni povinným supervizím a praxím. Obě zkoušky se konají současně ve stejný termín a mají stejný průběh a cenu.

Volba, zda absolvovat obě zkoušky nebo pouze Zkoušku profesní kvalifikace, je záležitostí účastníka.

Přihláška k certifikovaným zkouškám Institutu

Vyplňte formulář a obratem se Vám ozveme s informacemi k Vámi zvoleným certifikovaným zkouškám Institutu.

Upozornění: Pokud nevidíte zveřejněný termín zkoušky, vyčkejte prosím s přihláškou do vypsání termínů.