INSTITUT ZDRAVÍ ZVÍŘAT s.r.o.

První český Institut poskytující odborné i celoživotní vzdělávání v oboru zdraví zvířat.

Hlavním přínosem vzdělávání v Institutu je získání znalostí, dovedností a odbornosti v oboru manuálních rehabilitačních technik zvířat, osobnostní rozvoj terapeutů i majitelů zvířat a možnost celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Institut zdraví zvířat s.r.o. je řádným členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD).

 

Manuální terapeut je povolání 21. století
Robert Schleip

JAKÝ JE ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ A V ČEM JE JEDINEČNOST INSTITUTU?

V Institutu zdraví zvířat je způsob vzdělávání členěn do dvou základních linií:

 • Linie profesního kvalifikačního vzdělávání (další odborné vzdělávání) představuje celostní systém manuálních rehabilitačních technik zvířat v principu osteopatie. Obsah jednotlivých modulů vzdělávacího programu vychází z humánních osteopatických technik a byl lektory dlouhodobě vyvíjen a ověřován v praxi při ošetřování zvířat.
 • Linie odborného zájmového vzdělávání (celoživotní občanské vzdělávání). Celoživotní vzdělávání představuje prožitkové, zájmové vzdělávací kurzy, semináře, školení s cílem nabídnout možnosti a způsoby péče a ochrany zvířat i přírody. Struktura učiva je založená na moderních didaktických poznatcích a je orientována projektově a modulově.

 

CO VÁM PŘINESE VZDĚLÁVÁNÍ V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

 • možnost stát se odborníkem v oboru terapií zvířat a vyniknout díky jedinečným dovednostem
 • uplatnění poznatků ve vlastní praxi
 • uplatnění se na trhu práce a služeb
 • navýšení hodnoty vztahu se zvířaty
 • naplnění smyslu a hodnoty vlastního života, realizaci osobních zálib, poznání a vědění v oblasti rehabilitace zvířat
 • schopnost komunikovat na vyšší úrovni na základě získaných vědomostí a dovedností
 • doplnění mezer ve znalostech, potřebných k výkonu praxe manuálního terapeuta zvířat
 • možnost obstát ve společnosti a získat úctu a pověst profesionálního terapeuta zvířat
 • nové profesní uplatnění a získání možnosti obživy
 • zhodnocení rukodělné práce a její radostné prožívání