„Nezáleží, co jste vystudovali. Záleží pouze na tom, co se chcete naučit o zdraví zvířat.“

INSTITUT ZDRAVÍ ZVÍŘAT s.r.o.

První český Institut poskytující odborné i celoživotní vzdělávání v oboru zdraví zvířat.

PROČ BYL ZALOŽEN INSTITUT ZDRAVÍ ZVÍŘAT s.r.o.?

  • Posouváme hranice v péči o zdraví zvířat.
  • Nabízíme zájemcům o vzdělávání v oboru zdraví zvířat nástroje a informace pro vykonávání rehabilitačních, rekondičních a regeneračních služeb pro zvířata.
  • Nabídka těchto služeb umožní majitelům zvířat SVOBODNOU VOLBU ve výběru terapií, ve způsobu zacházení se zvířetem při ošetření a ve způsobu péče o jejich zvíře.

CO ZÍSKÁTE VZDĚLÁVÁNÍM V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

  • Znalosti, dovednosti a odbornost v oboru manuálních rehabilitačních technik zvířat v principu osteopatie.
  • Možnosti osobnostního rozvoje a celoživotního vzdělávání v tom, co vás opravdu zajímá a baví na světě zvířat.

KDE VZDĚLÁVACÍ KURZY PROBÍHAJÍ?

  • Každý si může zvolit místo kurzu podle dostupnosti.
  • Kurzy probíhají v Praze, Brně, Ostravě, Havířově ve vzdělávacích střediscích a školách.
  • Místo pořádání kurzu najdete v nabídce u vámi zvoleného kurzu.
  • Pro střední veterinární školy pořádáme kurzy v Kroměříži a Lanškrouně.

KDO SE VZDĚLÁVÁ V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

Dospělí lidé, kteří se vzdělávat opravdu chtějí.

Institut zdraví zvířat není pro každého. Je otevřen pouze lidem s chutí do práce na sobě, s vášní pro vědění a poznání a s touhou být prospěšný nejen sám sobě, ale také zvířatům i lidem kolem sebe.

Institut zdraví zvířat s.r.o. je řádným členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD).