Aktivní pohybová terapie I. (praxe)

V plné návaznosti na ryzí teorii webináře “Aktivní pohybová terapie I.” se potkáme osobně a veškerou metodiku si uvedeme v praxi. Součástí kurzu je sdílení zkušeností z vlastní praxe a supervize.

UPOZORNĚNÍ: K absolvování tohoto praktického semináře je potřeba absolvovat webinář Aktivní pohybová terapie I.

Praktický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi