Vzdělání, studijní obor

2007 – 2013

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

Mimoškolní vzdělání

2011

Inseminační kurz klisny + přežvýkavci  (VFU Brno)

2013

Diagnostika a řešení kolik v terénní praxi (MVDr. Miroslav Feben)

Základní rentgenologické vyšetření koně v běžné praxi (MVDr. Jan Šterc PhD.)

Stáž Klinika chorob koní (VFU Brno)

Terénní praxe (MVDr. Jan Šterc, PhD.)

2014

Doporučený terapeut Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)

Pracovní seminář Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)

Workshop Eduvet – Veterinární praxe z pohledu psychologa aneb jak se z té naší práce nezbláznit (PhDr. Ivana Veltrubská)

Equine Touch Level I. (Lyn Palmer; UK)

Základní kurz Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)

2015

Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (Prof. Dr. Chris C. Pollit, BVSc, PhD.)

Klinická patologie u koní pro praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)

Workshop Dornovy metody a Breussovy masáže (Andrea Dunová)

Equine Touch Level III.  (Lyn Palmer, UK)

Equine Touch Level II. (Lyn Palmer, UK)

Dornova metoda plus a Breussova masáž (MgA. Zuzana Prouzová – Lehrmann a Jozef Púry)

Ortopedické vyšetření koně od A do Z (MVDr. Jan Šterc PhD., MVDr. Miroslav Feben)

III. Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Barbora Bezděková PhD. DECEIM, Doc. Leoš Pavlata)

2016

Gastroenterologie u koní v praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse (VetPD, UK)

Veterinární medicína pro praxi – velká zvířata (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)

Vetmeeting 2016 – Aktuální problémy v interní medicíně koní (. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Vendula Jandová, DECEIM, Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM, MVDr. Petr Jahn, CSc.)

Aplikovaná zoofarmakognosie u koní (Caroline Ingraham, UK)Ošetření ran končetin koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)

Základy chiropraxe – metoda McTimoney – workshop (Stuart Brock)

Septické pododermatitidy (MVDr. Jan Šterc, PhD.)

The Vibromuscular Harmonization Technique Module 1 (Lyn Palmer, UK)

Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)

2017

Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Jan Šterc, PhD., MVDr. Martin Brát)

Nemoci kopyt (Ing. Jana Nápravníková)

The Vibromuscular Harmonization Technique Module 2+3 (Lyn Palmer + Jo Fernandes, UK)

2018

Seminář o sedlech (MVDr. Kamila Retta)

Výživa u koní v praxi (Dr.Teresa Hollands,UK)

Rentgenologie u koní v praxi (MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková)

Gynekologie a porodnictví klisen (MVDr. Gabriela Macečková)

2019

První pomoc u dopravní nehody (Progress Rescue s.r.o.)

Vetfair 2019 – Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí končetin u koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)Školení PHRAMED s.r.o. a KVL ČR – téma: problematika malých přežvýkavců, GIT problémy, metody odrohování, základy reprodukce, infekční onemocnění GIT u ovcí a koz, infekční onemocnění CLA (MVDr. Zdenka Bezděková-Kazatelová, MVDr. Ivana Šimková, MVDr. Vít Hrachovec)

Dermatologie u koní v praxi (Professor Derek Knottenbelt OBE, BVM&S,DVM&S, DipECEIM, dACVIM, MRCVS)