Vzdělání, studijní obor

2007 – 2013

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

Mimoškolní vzdělání

2011

 • Inseminační kurz klisny + přežvýkavci  (VFU Brno)

2013

 • Diagnostika a řešení kolik v terénní praxi (MVDr. Miroslav Feben)
 • Základní rentgenologické vyšetření koně v běžné praxi (MVDr. Jan Šterc PhD.)
 • Stáž Klinika chorob koní (VFU Brno)
 • Terénní praxe (MVDr. Jan Šterc, PhD.)

2014

 • Doporučený terapeut Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)
 • Pracovní seminář Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)
 • Workshop Eduvet – Veterinární praxe z pohledu psychologa aneb jak se z té naší práce nezbláznit (PhDr. Ivana Veltrubská)
 • Equine Touch Level I. (Lyn Palmer; UK)
 • Základní kurz Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)

2015

 • Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (Prof. Dr. Chris C. Pollit, BVSc, PhD.)
 • Klinická patologie u koní pro praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
 • Workshop Dornovy metody a Breussovy masáže (Andrea Dunová)
 • Equine Touch Level III.  (Lyn Palmer, UK)
 • Equine Touch Level II. (Lyn Palmer, UK)
 • Dornova metoda plus a Breussova masáž (MgA. Zuzana Prouzová – Lehrmann a Jozef Púry)
 • Ortopedické vyšetření koně od A do Z (MVDr. Jan Šterc PhD., MVDr. Miroslav Feben)
 • III. Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Barbora Bezděková PhD. DECEIM, Doc. Leoš Pavlata)

2016

 • Gastroenterologie u koní v praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
 • Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse (VetPD, UK)
 • Veterinární medicína pro praxi – velká zvířata (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
 • Vetmeeting 2016 – Aktuální problémy v interní medicíně koní (doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Vendula Jandová, DECEIM, Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM, MVDr. Petr Jahn, CSc.)
 • Aplikovaná zoofarmakognosie u koní (Caroline Ingraham, UK)
 • Ošetření ran končetin koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)
 • Základy chiropraxe – metoda McTimoney – workshop (Stuart Brock)
 • Septické pododermatitidy (MVDr. Jan Šterc, PhD.)
 • The Vibromuscular Harmonization Technique Module 1 (Lyn Palmer, UK)
 • Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)

2017

 • Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Jan Šterc, PhD., MVDr. Martin Brát)
 • Nemoci kopyt (Ing. Jana Nápravníková)
 • The Vibromuscular Harmonization Technique Module 2+3 (Lyn Palmer + Jo Fernandes, UK)

2018

 • Seminář o sedlech (MVDr. Kamila Retta)
 • Výživa u koní v praxi (Dr.Teresa Hollands,UK)
 • Rentgenologie u koní v praxi (MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková)
 • Gynekologie a porodnictví klisen (MVDr. Gabriela Macečková)

2019

 • První pomoc u dopravní nehody (Progress Rescue s.r.o.)
 • Vetfair 2019 – Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí končetin u koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)Školení PHRAMED s.r.o. a KVL ČR – téma: problematika malých přežvýkavců, GIT problémy, metody odrohování, základy reprodukce, infekční onemocnění GIT u ovcí a koz, infekční onemocnění CLA (MVDr. Zdenka Bezděková-Kazatelová, MVDr. Ivana Šimková, MVDr. Vít Hrachovec)
 • Dermatologie u koní v praxi (Professor Derek Knottenbelt OBE, BVM&S,DVM&S, DipECEIM, dACVIM, MRCVS)