První pomoc pro koně

Správný postup zodpovědného majitele při vyhodnocování zdravotního stavu koně může být rozhodující pro dobrou prognózu léčby koně a jeho případné další jezdecké/sportovní využití.

Obsah kurzu

Absolvent se orientuje ve správné metodice postupu vyhodnocení závažnosti poškození zdravotního stavu zvířete, poskytnutí první pomoci před příjezdem veterinárního lékaře, před a během transportu zvířete na specializované pracoviště a též komunikaci s veterinárním lékařem či specializovaným pracovištěm před samotným přijetím zvířete k léčbě či operačnímu výkonu.

Praktický přínos kurzu