Aplikovaná neurologie pro rehabilitaci zvířat

Teorie: Nervová soustava malých zvířat – anatomie a fyziologie

Nejčastější nemoci nervové soustavy vyskytující se ve veterinární praxi

Praktický obsah kurzu

Neurologické vyšetření malých zvířat, rehabilitační plán z pohledu neurologického pacienta a poskytnutí odpovídající rehabilitace.

Praktický přínos kurzu