Fyzioterapie malých zvířat – nabídka kurzů

Prohlédněte si nabídku jednotlivých kurzů od lektorky Mgr. Veroniky Herzogové, DiS., která pro Vás kurzy z oblasti fyzioterapie malých zvířat pořádá.

Veškeré informace naleznete také na jejích stránkách.

Měkké techniky v rehabilitaci zvířat - level 1 - základní techniky

Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Základní kurz pro bezpečné ošetření měkkých tkání celého těla a pochopení role měkkých technik v úpravě svalových dysbalancí.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi

Měkké techniky v rehabilitaci zvířat - level 2 - technika MET

Kurz měkkých technik, které se cíleně věnují problematice svalového zkrácení, s využitím neuromuskulárních principů. Zapadá do konceptu úpravy svalových dysbalancí.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi

Aktivní senzomotorické cvičení pro psy

Propracovaný systém několika úrovňového cvičení, které pracuje s posilováním hlubokého stabilizačního systému páteře a středu těla. Při cvičení a terapii se využívá znalosti a modifikace z techniky senzomotorické stimulace. Obrovskou výhodou je, že princip tohoto cvičení lze aplikovat na všechny psy bez rozdílu, nejen na zdravé psy či psí sportovce, ale i na psy s pohybovými problémy. Zapadá do konceptu úpravy svalových dysbalancí.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi

Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat I.

Přístrojová rehabilitace není již nějaký čas jen doménou humánní fyzioterapie, ale nachází své důležité uplatnění i ve veterinární terapii. Umožňuje tak fyzioterapeutům komplexní přístup a komplexní péči o své čtyřnohé pacienty. Nachází široké uplatnění v rehabilitaci ortopedických, neurologických pacientů, v geriatrické péči o psí seniory, psí sportovce i v preventivní a rekondiční péči. Otevírám pro Vás jedinečný kurz „Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat I.“ v přínosně individuálním přístupu pro osvojení teoretických i praktických znalostí z těchto zajímavých oborů.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi

Komplexní rehabilitace psa po výhřezu meziobratlové ploténky

Stav po výhřezu meziobratlové ploténky bývá velmi častou neurologickou indikací k fyzioterapii. Rehabilitace těchto pacientů je velmi specifická, odlišná od terapie jiných onemocnění, metodika přístupu se opírá o důležitá pravidla. Kurz je naplněn teoretickými, ale hlavně praktickými zkušenostmi z fyzioterapie těchto pacientů během dlouholeté praxe lektorky. Získáte ucelený koncept terapie pacientů se zachovalou hlubokou citlivostí i bez.

Teoretický obsah

Praktický obsah

Přínos pro praxi