Certifikované programy

Co získáte absolvováním Certifikovaných vzdělávacích programů?

V každém modulu získáte teoretické informace i praktické dovednosti k účiné rehabilitaci a péči o zdraví zvířat.

Připravíte se na složení státem uznaných zkoušek k získání Profesní kvalifikace v oborech:

 • Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R
 • Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat 41-140-M

Získáte status Certifikovaného terapeuta zvířat.

OSTEODYNAMIKA® - MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA

Rekondiční a regenerační péče pro malá zvířata

Veterinární rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Osteodynamika® - manuální fasciální terapie pro zvířata

Vzdělávací Certifikovaný program prohlubuje znalosti anatomie a fyziologie zvířat o fasciální problematiku a umožňuje získat širší úhel pohledu na pohybový aparát a orgánové soustavy v souvislosti s fasciálním systémem všech orgánových soustav. 

Tento program je sestaven z návazných kurzů (modulů) se specializací na manuální fasciální techniky v principu osteopatie.  Obsahuje jedinečné a účinné manuální fasciální techniky pro veterinární odborníky a manuální terapeuty, potřebné k odborné péči o zvířecí pacienty v rehabilitaci zvířat v oboru veterinární myoskeletální medicíny.

Časový plán vzdělávacího Certifikovaného programu

(výuková hodina: 45 minut, praxe: 60 min)

Časová dotace celého programu OSTEODYNAMIKA-MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA: 214 hodin (teorie:78,5h, procvičování: 105,5 h, praxe: 24h)

Obsah vzdělávacího Certifikovaného programu

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová

27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)

Povinná supervize: 6 hodin

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

Dornova metoda (pracovní seminář): Andrea Dunová

13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová 

OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) 

OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh,

20 hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová

8 hodin (teorie)

Cíl vzdělávacího Certifikovaného programu

Po absolvování uceleného vzdělávacího programu a složení zkoušky získáte Certifikát odbornosti a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT OSTEODYNAMIKY PRO ZVÍŘATA (CAOTh Certified Animal Osteodynamic Therapist)

Rekondiční a regenerační péče pro malá zvířata

Vzdělávací Certifikovaný program k získání znalostí a dovedností k provádění rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, geriatrické a paliativní péče a péče o sportující psy.
Tento program je určen k přípravě ke zkouškám k získání státem uznané Profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat (kód 41-140-M).

Časový plán Certifikovaného vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Časová dotace celého vzdělávacího programu REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 238 hodin (teorie: 99,5, procvičování:114,5, praxe: 24)

Obsah Certifikovaného vzdělávacího programu

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová 

27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)

Povinná supervize: 6 hodin

Dornova metoda (pracovní seminář): Andrea Dunová

13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

 

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová 

OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) 

OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

 

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh,

20 hodin (teorie) 

 

Rekondice a regenerace: MVDr. Dominika Bitomská CSARTh, CAOTh, DoTh

16 hodin (7 h teorie + 9 h procvičování)

 

První pomoc pro psy: Zuzana Wildmannová DiS.,DoTh.

11 hodin (teorie)

Protetika, ortotika: Ing.Michaela Zoulová DoTh.

3 hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová 

8 hodin (teorie)

Cíl Certifikovaného vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Po absolvování uceleného vzdělávacího programu a složení závěrečné státem uznané zkoušky získáte 

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat (kód 41-140-M)
 • Certifikát odbornosti a možnost používat status: CERTIFIKOVANÝ REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT (CARRTh Certified Animal Reconditioning and Regenerationing Therapist)

Profesní kvalifikace

Zkoušku k získání profesní kvalifikace mohou absolvovat i zájemci, kteří neabsolvovali žádný vzdělávací program Institutu zdraví zvířat. Zájemce nedokládá dosažené vzdělání v oboru, veškeré vzdělávací programy Institutu zdraví zvířat jsou pouze doporučené, ale nejsou povinné. Okruhy pro zkoušky se řídí předpisem Národního pedagogického institutu.

Veterinární rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Vzdělávací Certifikovaný program k získání znalostí a dovedností k provádění veterinární rehabilitace (myoskeletálních manuálních technik, fyzioterapie, fyziatrie) malých zvířat.

Tento vzdělávací program poskytuje komplexní přípravu na zkoušku k získání Profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (Kód: 43-001-R)

Časový plán Certifikovaného vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Časová dotace celého vzdělávacího programu VETERINÁRNÍ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 334 hodin (teorie 132  h + procvičování 154 h + praxe 48 h)

Obsah Certifikovaného vzdělávacího programu

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová

27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)

Povinná supervize: 6 hodin

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

Dornova metoda (pracovní seminář): Andrea Dunová

13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h) 

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová 

OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) 

OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh

20 hodin (teorie) 

Fyzioterapie malých zvířat: Mgr.Veronika Herzogová,Dis

68 hodin (teorie: 35,5 h + procvičování: 32,5 h) + povinná supervize: 24 h

Sekce fyzioterapie je rozdělena do několika samostatných modulů:

 • Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 1

7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h

 • Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 2

7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h

 • Aktivní senzomotorické cvičení pro psy

7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h

 • Komplexní rehabilitace psa po výhřezu meziobratlové ploténky a jiných kompresivních nemocí míchy

13,5 h (teorie: 9,5 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 5 h

 • Fyzikální terapie v rehabilitaci zvířat I. – Elektroterapie, Magnetoterapie, Termoterapie, Fototerapie, Mechanoterapie (9h)

12 h (teorie: 6,5 h + procvičování: 5,5 h) + povinná supervize: 8 h

 • Fyzikální terapie v rehabilitaci zvířat II. – Aquaterapie

21,5 h (teorie: 10,5 h + procvičování: 11 h) + povinná supervize: 8 h

 • Praxe
  • Individuální praxe s vlastním psem (supervize) 8 h (možnost 2 x 4 h, nebo dle domluvy)
  • Praxe na veterinárním pracovišti – veterina a rehabilitační centrum Egnevet Bílina s pacienty – 16 h (2 dny po 8 h)


Aktivní pohybová terapie
: MVDr. Veronika Uhlířová DoTh.

 31 hodin (teorie: 15 h + procvičování 16 h)

Protetika, ortetika: Ing.Michaela Zoulová DoTh.

3  hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová 

8 hodin (teorie)

Cíl Certifikovaného vzdělávacího programu

Po absolvování uceleného vzdělávacího programu a složení závěrečné státem uznané zkoušky získáte 

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (Kód: 43-001-R)
 • Certifikát odbornosti a možnost používat status: CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT MALÝCH ZVÍŘAT (CSARTh Certified Small Animal Rehabilitation Therapist)

Profesní kvalifikace

Zkoušku k získání profesní kvalifikace mohou absolvovat i zájemci, kteří neabsolvovali žádný vzdělávací program Institutu zdraví zvířat. Zájemce nedokládá dosažené vzdělání v oboru, veškeré vzdělávací programy Institutu zdraví zvířat jsou pouze doporučené, ale nejsou povinné. Okruhy pro zkoušky se řídí předpisem Národního pedagogického institutu.

Absolvovali jste certifikovaný program a chcete získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace?