Profesní kvalifikace

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání Profesní kvalifikace:

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R

Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat- 41-140-M

Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat- 41-138-M

Pokud se chcete profesionálně věnovat péči o zvířata, státem uznaná zkouška k získání Osvědčení o získání profesní kvalifikace je jeden z klíčů k Vaší úspěšné kariéře.

Základní informace

Co je to profesní kvalifikace?

„Profesní kvalifikace (PK) je definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“.

Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnotící standard.

Zákon ustanovuje Národní soustavu kvalifikací a definuje, co je jejím obsahem, jak a kým jsou kvalifikace popisovány a schvalovány, podle jakých pravidel probíhá ověřování a uznávání kvalifikací. Také stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím těchto kvalifikací dospět ke stupni vzdělání ve smyslu školského zákona. (Zákon byl upraven novelou č. 53/2012 Sb.)

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále zákon). Zákon nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.).

Jaká kritéria je nutno splnit pro složení zkoušky k získání Profesní kvalifikace? 

  • Kritéria jsou určena státem stanoveným standardem
  • Odkaz na NSK standard najdete u Profexních kvalifikací uvedených níže

Jaké Profesní kvalifikace u nás získáte

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (kód 43-001-R)

Kvalifikační a hodnotící standard:

Na tomto odkazu najdete podrobné informace o profesní kvalifikaci, včetně standardu, ve kterém najdete okruhy kompetencí. Podrobné informace a otázky k jednotlivým okruhům získáte až po přihlášení ke zkouškám a zaplacení poplatku.

Datum a místo konání zkoušek profesní kvalifikace

Datum: 3. – 4. listopadu 2024 Místo:
  • Veterinární klinika LIFE, Dělnická 59, 736 01 Havířov
  • Institut zdraví zvířat, Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov 4
Podrobné informace o průběhu zkoušky.

Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat (kód 41-140-M)

Kvalifikační a hodnotící standard:

Na tomto odkazu najdete podrobné informace o profesní kvalifikaci, včetně standardu, ve kterém najdete okruhy kompetencí. Podrobné informace a otázky k jednotlivým okruhům získáte až po přihlášení ke zkouškám a zaplacení poplatku.

velká zvířata

Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat (kód 41-138-M)

Kvalifikační a hodnotící standard

Na tomto odkazu najdete podrobné informace o profesní kvalifikaci, včetně standardu, ve kterém najdete okruhy kompetencí. Podrobné informace a otázky k jednotlivým okruhům získáte až po přihlášení ke zkouškám a zaplacení poplatku.

Datum a místo konání zkoušek profesní kvalifikace

Datum: 23. září 2024

Místo: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Podrobné informace průběhu zkoušek.

Jak a kde získám vědomosti pro složení zkoušky k získání Profesní kvalifikace?

1 Absolvujte CERTIFIKOVANÝ PROGRAM v Institutu zdraví zvířat.
2 Po úspěšném dokončení CERTIFIKOVANÉHO PROGRAMU budete připraveni složit státem uznané zkoušky a obdržet OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE.

Přihláška ke zkouškám pro získání Profesní kvalifikace

Vyplňte formulář a obratem se Vám ozveme s informacemi k Vámi zvoleným Profesním kvalifikacím.

Upozornění: Pokud nevidíte zveřejněný termín zkoušky, vyčkejte prosím s přihláškou do vypsání termínů.

Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy zájemců o vzdělávací program nebo jednotlivé kurzy. Pokud vás zajímá něco, co není v seznamu níže zodpovězeno, neváhejte nás kontaktovat.

„Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale osvojení požadovaných kompetencí“

Zkoušky k získání profesní kvalifikace jsou přístupné všem zájemcům. Mají u zájemce prověřit znalostní a dovednostní kompetence uchazečů, které požaduje standard. Zkoušející není oprávněn požadovat jakýkoliv doklad o získání kompetencí.

Po úspěšném složení zkoušky získáte osvědčení o profesní kvalifikaci  (208/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších novel. Více informací 

Zdroj: Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací (2019).

Certifikované vzdělávací programy Institutu zdraví zvířat zajistí získání teoretických znalostí
i praktických dovedností k provádění účinné rehabilitace, fyzioterapie, technik manuální
myoskeletální medicíny, rekondičního cvičení a dalších kompetencí pro výkon rehabilitačního
pracovníka a fyzioterapeuta malých i velkých zvířat.

Millis, Levine, Canine Rehabilitation and Physical Therapy, Elsevier,2014

C.McGowan,L.Goff,N.Stubbs, Animal Pfysiotherapy, Blackwell Publishing, 2007

K.D.Budras, P.McCarthy,W.Fricke,R.Richter, Anatomy of the dog, Schutersche, 2007

H.Ewans,A.Lahunta, Miler’s anatomy of the dog, Elsevier, 2013

S.Done, P.Goody, S.Evans, N.Stickland Color Atlas of veterinary anatomy (the dog and cat), Mosby Elsevier,2009

Nevin, Colles, Tozzi, Animal osteopathy, Handspring publishin,2020

Konig –Liebich, Anatomie domácích savců 1 a 2, H & H, 2003

Černý, Veterinární anatomie pro studium a praxi, Noviko, a.s. 2002

Reece W., Fyziologie a funkční anatomie domácích zvířat, Grada,2011

J.P. Hourdebaight, Masáže psů, Anahita,2015

A.Dunová, L.Zemanová, Dornova metoda pro zvířata, Poznání, 2016

P. Barral, P. Mercier, Viscerální terapie, Poznání,

S.Paoletti, Fascie-anatomie, poruchy a ošetření, Poznání, 2009

A.Gardiner, The dog anatomy workbook, The Crowood Press, 2022