Vzdělání, studijní obor

1996 – 2000

Gymnázium Jevíčko – zaměření na přírodní vědy

2000 – 2006

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

Odborné praxe

2003 – 2006

Praxe v rámci řešení diplomové práce

Farma kožešinových zvířat Vítějeves (odběr krve, zpracování krevních vzorků)

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, oddělení virologie (vyšetřování vzorků metodou ELISA, vyhodnocování výsledků)

2004 – 2006

Odborná praxe v průběhu vysokoškolského studiaVeterinární ordinace pro malá zvířata v Jaroměři a Hronově

Krajská veterinární správa, Brno

Odborná praxe u přežvýkavců, Brno a okolí

Pracovní zkušenosti

2006 – 2007

Veterinární ordinace pro malá zvířata, Brno – Veterinární lékařka

2007 – 2008

DOT diagnostics, s.r.o.

2008 – 2013

Odborný pedagog pro veterinární předměty, Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno (střední škola veterinární) – Veterinární lékařka

2013 – 2014

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno – Odborný pracovník výzkumu

2014 – dosud

Veterinární klinika Mája, s.r.o., Oslavany – Veterinární lékařka

Konference

2013

1st International Workshop on Nutrition and Intestinal Microbiota – Host Interaction in the Pig, Berlín

Další odborné vzdělání

2010

Osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech (Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

2011

Výukové metody ve vyučování odborných předmětů (NIDV)

2014

Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů (Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

2015

Anesteziologický seminář (Doc.Dr. Eva Eberspächer, Diplomate ACVAA)

2018

Dornova metoda – zvířata, Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

Gastroenterologie koček (Susan Little, DVM, DABVP)

2020

Pracovní seminář Dornovy metody – zvířata, Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

Osteodynamika® LEVEL I. – MYOSKELETÁLNÍ TERAPIE – Manuální techniky k ošetření kloubů a měkkých tkání, základy myofasciálních technik – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

2021

Osteodynamika® LEVEL II – MYOFASCIÁLNÍ TERAPIE – Manuální techniky k ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému malých zvířat – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

Osteodynamika® LEVEL III – VISCERÁLNÍ MANIPULACE – Manuální techniky k ošetření fasciálního systému orgánových soustav a zjizvené tkáně malých zvířat – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

2022

Osteodynamika® LEVEL IV – NEURÁLNÍ MANIPULACE – Manuální techniky k ošetření nervového systému malých zvířat