Vzdělání, studijní obor

1982 – 1986

 • Studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži

Mimoškolní vzdělání

1992

 • Akreditovaný kurz masáží a následné doplňování vzdělání na dalších kurzech a seminářích (reflexní terapie, lymfatické masáže, aromaterapie, baňkování, kinesiotaping a jiné)

1997 – 1998

 • Studium na Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

1998

 • Atestace z lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie

2006

 • Kurz Dornovy metody (lektoři MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry)

2009 – 2010

 • Výcvik v kraniosakrální osteopatii (Radek Neškrabal)
 • Základy práce s kraniosakrálním konceptemLéze SSB-viscerocranium
 • Teorie a praxe ošetření komorového systému mozku, EV4 a drenáž žilních splavů crania
 • Teorie a praxe ošetření membránového systému, detoxikace a práce s energií
 • Úvod do práce s systému „Tělo a emoce“Práce v systému „Tělo a emoce“

2014

 • Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I level, The Canin Touche I level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2015

 • Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch II level, The Canin Touch II level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2016

 • Odborné semináře Kraniosakrální osteopatie a psychoterapie (lektoři Radek Neškrabal, Petr Odstrčil, Mike Boxhal)
 • Tělo a emoce
 • Terapeutické přístupy k traumatu
 • Etické a duchovní aspekty terapeutické praxe

2016 – 2018

 • Osobní koučing v oblasti osobnostního rozvoje terapeuta (Psychoterapeut Petr Odstrčil)

2017 – 2018

 • Viscerální manipulace I-IV, výcvik v osteopatických fasciálních technikách se zaměřením na ošetření orgánů (lektor: Bc. Alena Zapletalová, žákyně J. P. Barrala, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
 • Viscerální manipulace I (břišní dutina)
 • Viscerální manipulace II (břišní dutina)
 • Vicscerální manipulace III (orgány pánevní dutiny)
 • Viscerální manipulace IV (hrudní dutina)

2018 – 2019

 • Práce s neurálními strukturami (Bc.Alena Zapletalová, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
 • Práce s neurálními strukturami I (základní principy a techniky)
 • Práce s neurálními strukturami II (nervy horní končetiny)
 • Práce s neurálními strukturami III (nervy dolní končetiny)
 • Práce s neurálními strukturami IV (kraniální nervy)

2019

 • Aplikovaná psychologie
 • Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (PhDr.Ing.Ludmila Malinová MBA )
 • Integrating scar tissue into the fascial web
 • Zapojení zjizvené tkáně do fasciální sítě (Sharon Wheeler, Robert Schleip)