PRVNÍ POMOC

První pomoc pro psy

Lektor Zuzana Wildmannová, DoTh

Časová dotace kurzu: 8 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Cílem kurzu je:

  • orientovat se ve všech druzích poranění a základech poskytnutí první pomoci,
  • osvojit si vyhodnocování fyziologických hodnot zraněného zvířete,
  • naučit se ošetřovat zraněná zvířata pomocí obvazových technik,
  • naučit se nepřímou srdeční masáž,
  • osvojit si techniky a způsoby transportu zraněného psa,
  • zvládnutí racionálního přístupu majitele (nálezce) ke zraněnému zvířeti.