Podmínky účasti na kurzech a seminářích

Věková hranice

 • Věk účastníka minimálně 18 let.
 • Zájemci ve věku 15-18 let se mohou kurzu účastnit pouze v doprovodu dospělých za těchto podmínek:
  • doprovázející dospělý je absolventem našeho kurzu a semináře a účastní se kurzu jako asistent,
  • doprovázející dospělý se účastní kurzu zároveň s nezletilým zájemcem.
 • Osoby mladší 15 let se kurzu účastnit nemohou.
 • Věkové omezení neplatí pro kurzy/semináře pořádané na školách v přítomnosti učitele

Zvíře na kurzu

 • Zvíře, které se kurzu/semináře účastní jako model, musí být zdravotně způsobilé. Majitel dodržuje kontraindikace pro ošetření Dornovou metodou. S případnými zdravotními omezeními zvířete seznámí lektory ještě před počátkem kurzu prostřednictvím e-mailu.
 • Každé zvíře přítomné na kurzu/semináři má platná očkování a majitel je schopen toto dokázat předložením očkovacího průkazu.
 • Hárající feny se kurzu/semináře nemohou účastnit s ohledem na ostatní účastníky kurzu.
 •  

Plná přítomnost

 • Podmínkou pro udělení certifikátu je účast po celou dobu kurzu/semináře.
 • V případě nenadálé přerušení účasti na kurzu má účastník možnost kurz dokončit v jiném termínu. Certifikát mu bude udělen až po splnění plné účasti na daném kurzu

Hmotná zodpovědnost

 • V případě, že účastník kurzu nebo jeho zvíře způsobí v průběhu kurzu škodu na pronajatých prostorách či ubytovacím zařízení, je účastník kurzu ze zákona povinen škodu nahlásit a uhradit.

Platba