Osteodynamika®

Je nediagnostická MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE, která komplexně pečuje o fasciální systém, který je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Poskytuje terapeutům mimořádné kompetence k účinné rehabilitaci, rekondici a regeneraci organismu.

Jedinečná je česká původnost technik s názvem Osteodynamika, které byly na základě studií humánních osteopatických technik dlouhodobě vyvíjeny a ověřovány v praxi při ošetřování zvířat terapeutkou, lektorkou a zakladatelkou Institutu zdraví zvířat Andreou Dunovou. Osteodynamika je nositelkou slovní Ochranné známky.

UPOZORNĚNÍ: kurzu Osteodynamiky se můžete zúčastnit pouze po absolvování kurzu Dornovy metody pro zvířata. Další stupně Osteodynamiky mají návaznost podle označení stejně jako třídy ve škole. Nelze žádný přeskočit, protože informace a dovednosti se postupně rozvíjí.

Navazující stupně

Osteodynamika® 1 – Úvod do manuálních fasciálních technik

Manuální techniky k ošetření kloubů a měkkých tkání, základy myofasciálních technik.

Osteodynamika® – Rozšířené humánní techniky

Kurz navazuje na základní kurz Osteodynamika I a je určen pro zájemce o prohloubení fasciálních technik k ošetřování lidí

Osteodynamika® 2 – Manuální techniky k ošetření základních fasciálních řetězců a lymfatického systému

Tento modul přímo navazuje na znalosti a dovednosti z modulu Osteodynamika I. Obsahem tohoto modulu je teoretický úvod do

Osteodynamika® 3 – Manuální techniky k ošetření orgánových soustav a zjizvené tkáně

Viscerální techniky k ošetření fasciálního systému orgánových soustav malých zvířat a zjizvené tkáně. Jejich účelem je zlepšení nebo udržení

Osteodynamika® 4 – Manuální techniky k ošetření nervového systému

Upozornění! Podmínkou účasti na tomto modulu je absolvování kurzu APLIKOVANÁ NEUROLOGIE.
Neurální manipulace se zaměřuje na mechanické vztahy mezi kosterním

Máte ohledně kurzů Osteodynamiky® otázky?

Máte ohledně kurzů Osteodynamiky® jakékoliv otázky?
Neváhejte se nás zeptat na e-mailové adrese info@institutzdravizvirat.cz.
Odpovíme obratem.