PRVNÍ POMOC

První pomoc pro koně + Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav u koně

Lektor MVDr. Věra Benešová, DoTh

Časová dotace kurzu: 9 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Kurz tvoří dva bloky.

Blok A: seznámí se Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav koňského těla, nezbytné pro správné pochopení funkce jednotlivých orgánových soustav.

Blok B: seznámí s poskytnutím První pomoci koni před příjezdem veterinárního lékaře či před jeho transportem na specializované pracoviště.

Absolvent se orientuje ve správné metodice postupu vyhodnocení závažnosti poškození zdravotního stavu zvířete, poskytnutí první pomoci před příjezdem veterinárního lékaře, před a během transportu zvířete na specializované pracoviště a též komunikaci se specializovaným pracovištěm před samotným přijetím zvířete k léčbě či operačnímu výkonu.

Správný postup zodpovědného majitele při vyhodnocování zdravotního stavu koně může být rozhodující pro dobrou prognózu léčby koně a jeho případné další jezdecké/sportovní využití.

PRAKTICKÝ PŘÍNOS KURZU: základní vyšetření koně, obvazové techniky, nácvik telefonické komunikace s veterinářem/specializovaným pracovištěm.