OSTEODYNAMIKA®

Lektor Andrea Dunová

Je nediagnostická MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE, která komplexně pečuje o fasciální systém, který je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Poskytuje terapeutům mimořádné kompetence k účinné rehabilitaci, rekondici a regeneraci organismu.

Jedinečná je česká původnost technik s názvem Osteodynamika, které byly na základě studií humánních osteopatických technik dlouhodobě vyvíjeny a ověřovány v praxi při ošetřování zvířat terapeutkou, lektorkou a zakladatelkou Institutu zdraví zvířat Andreou Dunovou. Osteodynamika je nositelkou slovní Ochranné známky.

UPOZORNĚNÍ: kurzu Osteodynamiky se můžete zúčastnit pouze po absolvování kurzu Dornovy metody pro zvířata. Další stupně Osteodynamiky mají návaznost podle označení stejně jako třídy ve škole. Nelze žádný přeskočit, protože informace a dovednosti se postupně rozvíjí.

Odborní garanti kurzu:

MVDr. Jana Vágai DoTh
MVDr. Jana Juránková PhD DoTh
MVDr. Klára Házová
Bc. Alena Zapletalová

Osteodynamika® I

MYOSKELETÁLNÍ TERAPIE

MANUÁLNÍ TECHNIKY K OŠETŘENÍ KLOUBŮ A MĚKKÝCH TKÁNÍ, ZÁKLADY MYOFASCIÁLNÍCH TECHNIK

Tento modul přímo navazuje na znalosti a dovednosti získané v modulu Dornova metoda pro zvířata. Kurz uvádí účastníky do provádění fasciálních technik prostřednictvím vlastního prožitku a zkušenosti v roli ošetřovaného i ošetřujícího. Na tomto kurzu získají účastníci také informace a dovednosti k ošetření opěrného aparátu člověka. Kurz probíhá bez zvířat, účastníci pracují ve dvojicích.

Časová dotace kurzu: 23 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Teoretický obsah modulu:

 • anatomie a funkce fasciálního systému
 • anatomie opěrného aparátu člověka (prohloubení a propojení informací o pohybovém aparátu obratlovců)
 • teoretická příprava na provedení manuálních technik

Praktický obsah modulu:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálních řetězců celého těla
 • nácvik technik k manuálnímu ošetření kloubních spojení celého těla

Přínos modulu pro praxi:

 • pochopení hlubších souvislostí mezi funkcí kloubů a fasciálním systémem
 • pochopení a uchopení základních principů práce s fasciálním systémem (respekt k pojivovým tkáním, zjemnění práce terapeuta, hlubší vnímání procesů ve tkáních během ošetření)
 • pochopení a uchopení principu fasciálních technik pro další moduly a práci se zvířaty
 • získání teoretických znalostí i praktických dovedností k manuálnímu ošetření opěrného aparátu člověka

PROČ JE PŘÍNOSEM, KDYŽ ZVÍŘECÍ TERAPEUT UMÍ OŠETŘOVAT I LIDI?
„Dokud neznám prožitek terapeutické techniky na vlastní kůži, jak mohu vědět, jak ho prožívají zvířata?“ – Andrea Dunová

 • terapeut získává více informací a naučí se je propojovat
 • rozšíří si schopnost vnímat podstatné děje a souvislosti
 • dokáže rozšířit svou terapeutickou nabídku na ošetření lidí i zvířat
 • u jezdců má pro zdraví koně velký význam zdraví jezdce

Fascie lidí i zvířat mluví stejným jazykem a dokážou vyprávět příběhy o životě. Příběhy beze slov, které lze přečíst pouze dotekem a srdcem.

Cena kurzu je 8000 Kč.

Osteodynamika® – rozšířené humánní techniky

Kurz navazuje na základní kurz Osteodynamika I a je určen pro zájemce o prohloubení fasciálních technik k ošetřování lidí se zaměřením na fasciální systémy hrudní a břišní dutiny a pánevní oblasti.

Techniky k ošetření šetření miminek a malých dětí budou předávány pouze prověřeným absolventům všech modulů Osteodynamiky.

 

Cena kurzu je 8000 Kč.

Osteodynamika® II

MYOFASCIÁLNÍ TERAPIE

MANUÁLNÍ TECHNIKY K OŠETŘENÍ FASCIÁLNÍCH ŘETĚZCŮ A LYMFATICKÉHO SYSTÉMU MALÝCH ZVÍŘAT

Tento modul přímo navazuje na znalosti a dovednosti z modulu Osteodynamika I. Obsahem tohoto modulu je teoretický úvod do anatomie oběhového a lymfatického systému a nácvik manuálních technik k ošetření fasciálních řetězců celého těla a lymfatického systému malých zvířat. Cílem technik je obnova, zlepšení a uchování fyziologického stavu fasciálního, oběhového a lymfatického systému malých zvířat.

Časová dotace kurzu: 20 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Teoretický obsah modulu:

 • anatomická topografie jednotlivých fasciálních vrstev a fasciálních řetězců
 • anatomie a funkce synoviální membrány
 • anatomie a funkce oběhového a lymfatického systému
 • topografická anatomie lymfatického systému
 • péče o geriatrického pacienta

Praktický obsah modulu:

 • nácvik technik k provedení manuálního ošetření fasciálních řetězců
 • nácvik technik k provedení manuálního ošetření oběhového a lymfatického systému

Přínos modulu pro praxi:

 • provádění manuálního ošetření fasciálních řetězců, oběhového a lymfatického systému za účelem udržení či zlepšení jejich činnosti
 • pochopení funkce oběhového a lymfatického systému a jejich vliv na zdraví zvířat
 • rozpoznání fyziologického stavu lymfatického systému a rozpoznání zjevné patofyziologie za účelem referování zvířete na odborné vyšetření u veterinárního lékaře
 • provádění ošetření fasciálních řetězců, oběhového a lymfatického systému při péči o staré zvíře, zvíře s osteoartrózou a při paliativní péči
 • získání informací o možnosti prevence vůči lymfatickým otokům, způsobených nevhodným zacházením a používáním nevhodných pomůcek pro zvířata

 

Cena kurzu je 8000 Kč.

Osteodynamika® III

VISCERÁLNÍ MANIPULACE

MANUÁLNÍ TECHNIKY K OŠETŘENÍ ORGÁNOVÝCH SOUSTAV A ZJIZVENÉ TKÁNĚ MALÝCH ZVÍŘAT

Viscerální techniky k ošetření fasciálního systému orgánových soustav malých zvířat a zjizvené tkáně. Jejich účelem je zlepšení nebo udržení mobility a motility orgánů. Součástí kurzu jsou i techniky k ošetření zjizvené tkáně a jejího zapojení do fyziologického procesu.

Časová dotace kurzu: 23 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Teoretický obsah modulu:

 • základní anatomie orgánových soustav
 • anatomie fasciálních systémů všech orgánových soustav
 • orientace ve fasciálních strukturách a jejich vzájemných prostorových vazbách
 • principy viscerálního ošetření
 • procesy hojení a patofyziologie zjizvené tkáně

Praktický obsah modulu:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému, obklopujícího a propojujícího jednotlivé orgány v hrudníku, břišní dutině a pánevní dutině
 • nácvik specifických technik k manuálnímu ošetření zjizvené tkáně

Přínos modulu pro praxi:

 • pochopení významu fasciálních systémů orgánových soustav
 • ošetřování fasciálního systému orgánových soustav za účelem udržení nebo zlepšení mobility a motility orgánů
 • ošetřování zjizvené tkáně a její zapojení do fyziologického procesu

 

Cena kurzu je 8000 Kč.

Osteodynamika® IV

NEURÁLNÍ MANIPULACE

MANUÁLNÍ TECHNIKY K OŠETŘENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU MALÝCH ZVÍŘAT

Upozornění!!! Podmínkou účasti na tomto modulu je absolvování kurzu APLIKOVANÁ NEUROLOGIE.

Neurální manipulace se zaměřuje na mechanické vztahy mezi kosterním aparátem a neurálními elementy. Zahrnuje vyšetření a terapeutické přístupy pro ošetření restrikcí durálních a neurálních komponent za účelem řešení muskuloskeletálních symptomů.  Neurální manipulace identifikuje a uvolňuje lokální omezení v nervové soustavě. Současně sleduje vliv těchto místních fixací na zbytek těla a následně pomocí manuálních technik řeší dysfunkční vzory a kompenzace

Časová dotace kurzu: 23 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Teoretický obsah modulu:

 • základní anatomie nervové soustavy a její funkce
 • patomechanismy NS
 • principy technik neurální mobilizace
 • principy kraniosakrální osteopatie

Praktický obsah modulu:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření fasciálního systému nervové soustavy
 • nácvik technik kraniosakrální osteopatie

Přínos modulu pro praxi:

 • ošetřením nervů vznikají správné podněty pro struktury
 • podpora regeneračních sil organismu
 • ošetřením nervového systému uzavírá terapeut kruh mezi mozkem a tělem, mezi vnitřním a vnějším světem

 

Cena kurzu je 8000 Kč.

Přihlašování na kurzy

Cena kurzů je 8000 Kč. Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem.

Osteodynamika® I

Osteodynamika® I

Základní techniky k ošetření fasciálních řetězců.
Kurz je určen pro absolventy kurzu Dornovy metody pro zvířata.
Pro náročnost kurzu je nácvik technik bez zvířat.

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 3. – 5. června 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® I

Základní techniky k ošetření fasciálních řetězců.
Kurz je určen pro absolventy kurzu Dornovy metody pro zvířata.
Pro náročnost kurzu je nácvik technik bez zvířat.

Havířov
Datum: 11. – 13. listopadu 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® – ROZŠÍŘENÉ HUMÁNNÍ TECHNIKY

Osteodynamika® - rozšířené humánní techniky

Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika I.

Havířov
Datum: 10. – 12. června 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® II

Osteodynamika® II

Rozšířené techniky k ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému psů.
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika I.

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 7. – 9. října 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® II

Rozšířené techniky k ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému psů.
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika I.

Vojkovice – Frýdek Místek
Datum: 14. – 16. října 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® III

Osteodynamika® III

Viscerální techniky a práce se zjizvenou tkání u malých zvířat (psi).
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika II.

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 23. – 25. září 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® III

Viscerální techniky a práce se zjizvenou tkání u malých zvířat (psi).
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika II.

Praha – Toulcův Dvůr
Datum: 4. – 6. listopadu 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® III

Viscerální techniky a práce se zjizvenou tkání u malých zvířat (psi).
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika II.

Vojkovice – Frýdek Místek
Datum: 25. – 27. listopad 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč

Osteodynamika® IV

Osteodynamika® IV

Ošetření nervového systému malých zvířat.
Kurz je určen pro absolventy kurzu Osteodynamika III.

Praha – Toulcův Dvůr
Datum: 2. – 4. prosince 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 10.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena: 8000 Kč