DORNOVA METODA

„Dornovou metodou vše teprve začíná…​“

KURZ Dornovy metody pro psy

Lektor Andrea Dunová

Základní kurz, který uvádí zájemce do světa manuálních terapií. Poskytuje teoretické i praktické osvojení základů biomechaniky kloubů a funkce všech složek opěrného aparátu pro rehabilitaci s větším citem a efektivitou.

Časová dotace kurzu: 23 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Teoretický obsah modulu:
 • anatomie opěrného aparátu malých zvířat (kosti, klouby, pojivové tkáně a fasciální systém)
 • základy biomechaniky kloubních spojení
 • nejčastější nemoci pohybového aparátu
 • principy manuálního ošetření
 • zacházení se zvířaty (pokyny nezbytné k ochraně zvířat)

Praktický obsah modulu:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření všech kloubních spojení
 • získání palpačních dovedností
 • práce s biomechanikou kloubních spojení
 • nácvik terapeutické etiky a přístupu k ošetřovanému zvířeti

Přínos modulu pro praxi:

 • získání znalostí a dovedností k ošetření opěrného aparátu malých zvířat
 • porozumění signálům těla a včasné rozpoznání počínajících problémů pohybového aparátu
 • navázání hlubšího vztahu se svým psem skrze bližší manuální kontakt
 • rozšíření pohledu na zdraví zvířete

Více o Dornově metodě pro zvířata najdete na samostatném webu www.dornovametoda-zvirata.cz.

Cena kurzů Dornovy metody pro zvířata je 7000 Kč (280 Euro).

 

Dornova metoda pro koně

Lektor MVDr. Věra Benešová

Základní a vstupní kurz, který uvádí zájemce do světa manuálních terapií.

Časová dotace kurzu: 23 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Teoretické i praktické osvojení základů biomechaniky pohybu a funkce všech složek opěrného aparátu pro rehabilitaci s větším citem a efektivitou.

Manuální techniky k ošetření kloubů a pojivových tkání koní.

Obsah a přínos modulu je shodný s modulem pro psy. Praktická část je přizpůsobena pro ošetření koní.

Cena kurzů Dornovy metody pro zvířata je 7000 Kč (280 Euro).

Pracovní seminář Dornovy metody pro psy

Lektor Andrea Dunová

Zopakování a prohloubení teoretických znalostí a dovedností. Sdílení zkušeností z praxe, supervize.

Časová dotace kurzu: 10 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

UPOZORNĚNÍ: Seminář lze absolvovat pouze po absolvování kurzu Dornovy metody pro psy.

Pracovní seminář Dornovy metody pro koně

Lektor MVDr. Věra Benešová

Zopakování a prohloubení teoretických znalostí a dovedností. Sdílení zkušeností z praxe, supervize.

Časová dotace kurzu: 10 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

UPOZORNĚNÍ: Seminář lze absolvovat pouze po absolvování kurzu Dornovy metody pro koně.

 

Cena seminářů Dornovy metody pro zvířata je 4000 Kč (160 Euro).

Přihlašování na kurzy

Cena je uvedena u každého kurzu. Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem. Začátek kurzu najdete u vámi zvoleného kurzu, ukončení v neděli odpoledne.

Dornova metoda pro psy a koně

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 22. – 24. října 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna,  MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 6000 Kč

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 19. – 21. listopadu 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 6000 Kč

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 28. – 30. ledna 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 7000 Kč

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 25. – 27. února 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 7000 Kč

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 11. – 13. března 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 7000 Kč

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 29. dubna – 1. května 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 7000 Kč

Dornova metoda pro psy a koně

Vojkovice
Datum: 6. – 8. května 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna,  MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 7000 Kč

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 27. – 29. května 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 7000 Kč

Dornova metoda pro psy a koně

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 17. – 19. června 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna,  MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 7000 Kč

Přihlašování na pracovní semináře

Cena je uvedena u každého kurzu.. Stravování ani ubytování není v ceně semináře. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o semináři a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před seminářem. Začátek semináře najdete u vámi zvoleného semináře, ukončení v neděli odpoledne.

Dornova metoda pro psy a koně - Pracovní seminář

 Praha – Toulcův dvůr
Datum: 24. – 25. října 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna, MVDr. Věra Benešová
Začátek v 17.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 3000 Kč

Dornova metoda pro psy a koně - Pracovní seminář

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 19. – 20. června 2022
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna, MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 4000 Kč