„Dornovou metodou vše teprve začíná…​“

DORNOVA METODA

KURZ Dornovy metody pro psy

Lektor Andrea Dunová

Základní kurz, který uvádí zájemce do světa manuálních terapií. Poskytuje teoretické i praktické osvojení základů biomechaniky kloubů a funkce všech složek opěrného aparátu pro rehabilitaci s větším citem a efektivitou.

Teoretický obsah modulu:

 • anatomie opěrného aparátu malých zvířat (kosti, klouby, pojivové tkáně a fasciální systém)
 • základy biomechaniky kloubních spojení
 • nejčastější nemoci pohybového aparátu
 • principy manuálního ošetření
 • zacházení se zvířaty (pokyny nezbytné k ochraně zvířat)

Praktický obsah modulu:

 • nácvik technik k manuálnímu ošetření všech kloubních spojení
 • získání palpačních dovedností
 • práce s biomechanikou kloubních spojení
 • nácvik terapeutické etiky a přístupu k ošetřovanému zvířeti

Přínos modulu pro praxi:

 • získání znalostí a dovedností k ošetření opěrného aparátu malých zvířat
 • porozumění signálům těla a včasné rozpoznání počínajících problémů pohybového aparátu
 • navázání hlubšího vztahu se svým psem skrze bližší manuální kontakt
 • rozšíření pohledu na zdraví zvířete

Více o Dornově metodě pro zvířata najdete na samostatném webu www.dornovametoda-zvirata.cz.

 

Dornova metoda pro koně

Lektor MVDr. Věra Benešová

Základní a vstupní kurz, který uvádí zájemce do světa manuálních terapií.

Teoretické i praktické osvojení základů biomechaniky pohybu a funkce všech složek opěrného aparátu pro rehabilitaci s větším citem a efektivitou.

Manuální techniky k ošetření kloubů a pojivových tkání koní.

Obsah a přínos modulu je shodný s modulem pro psy. Praktická část je přizpůsobena pro ošetření koní.

Pracovní seminář Dornovy metody pro psy

Lektor Andrea Dunová

Zopakování a prohloubení teoretických znalostí a dovedností. Sdílení zkušeností z praxe, supervize.

UPOZORNĚNÍ: Seminář lze absolvovat pouze po absolvování kurzu Dornovy metody pro psy.

Pracovní seminář Dornovy metody pro koně

Lektor MVDr. Věra Benešová

Zopakování a prohloubení teoretických znalostí a dovedností. Sdílení zkušeností z praxe, supervize.

UPOZORNĚNÍ: Seminář lze absolvovat pouze po absolvování kurzu Dornovy metody pro koně.

Přihlašování na kurzy

Cena kurzů Dornovy metody pro zvířata je 6000 Kč (240 Euro). Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem. Začátek kurzu najdete u vámi zvoleného kurzu, ukončení v neděli odpoledne.

Dornova metoda pro psy

Ostrava
Datum: 29. – 31. ledna 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ne

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 26. – 28. února 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy A KOnĚ

Lanškroun – Střední škola zemědělská a veterinární
Datum: 5. – 7. března 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna

Dornova metoda pro psy a Koně

Brno – VFU
Datum: 19. – 21. března 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna, MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ne

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 26. – 28. března 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 9. – 11. dubna 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy

Ostrava
Datum: 16. – 18. dubna 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ne

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 7. – 9. května 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy a koně

Brno – VFU
Datum: 14. – 16. května 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna,  MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ne

Dornova metoda pro psy a koně

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 18. – 20. června 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna,  MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 24. – 26. září 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy a koně

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 22. – 24. října 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna,  MVDr. Věra Benešová
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 19. – 21. listopadu 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 3. – 5. prosince 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 15.00 hodin
Ubytování: Ano

Přihlašování na pracovní semináře

Cena seminářů Dornovy metody pro zvířata je 3000 Kč (120 Euro). Stravování ani ubytování není v ceně semináře. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o semináři a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před seminářem. Začátek semináře najdete u vámi zvoleného semináře, ukončení v neděli odpoledne.

Dornova metoda pro psy - Pracovní seminář

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 11. – 12. dubna 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna
Začátek v 17.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy a koně - Pracovní seminář

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 20. – 21. června 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna, MVDr. Věra Benešová
Začátek v 17.00 hodin
Ubytování: Ano

Dornova metoda pro psy a koně - Pracovní seminář

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 24. – 25. října 2021
Lektoři: Andrea Dunová, Martin Duna, MVDr. Věra Benešová
Začátek v 17.00 hodin
Ubytování: Ano