Projekt ČLOVĚK A PES

JAKÁ JE HLAVNÍ MYŠLENKA A ÚČEL PROJEKTU ČLOVĚK A PES?

Zavedení tohoto projektu do škol povede děti k vhodném chování ke zvířatům i k přírodě. Dítě instinktivně vnímá propojení mezi člověkem a přírodou a toto vývojové období je nejvhodnější pro utváření a následné formování postojů a chování vůči lidem, živým tvorům a životnímu prostředí. Smyslem projektu je vytvoření široké základny pedagogů i lidí se zájmem o život zvířat, kteří jsou ochotni směrovat děti a mladé lidí v těchto oblastech:

  • Rozvíjet socio-senzuální vědomí, učit děti vnímat zvíře jako živou bytost, a ne jako hračku či spotřební věc a vytvořit k ní etický vztah
  • Vychovávat děti k odpovědnému vztahu se zvířaty a naučit je rozumět jejich potřebám a nutnosti péče o ně. Přiblížit pojem „množírny“.
  • Rozvíjet emoční inteligenci a empatii dětí vůči svému okolí prostřednictvím vztahu ke psům.
  • Naučit se porozumět způsobu komunikace psů a pochopit a porozumět signálům a řeči těla psů a reagovat na jeho potřeby.
  • Prohloubit znalosti o zvířatech a přírodě.
  • Cíleným vzděláváním zajistit psům po boku lidí spokojený a plnohodnotný život.

Více se dozvíte na webu spolku ZDRAVÍ PRO ZVÍŘATA.

Z JAKÝCH MATERIÁLŮ SE V PROJEKTU ČERPAJÍ INFORMACE?

  • Základem projektu je kniha ČLOVĚK A PES, přehledně rozdělená do tematických celků.
  • Čítanka O ČEM SNÍ HOLČIČKY Z MNOŽÍREN, která srozumitelnou formou seznamuje s osudy psů z množíren.
  • Pracovní listy, vytvořené pedagogy pro jednotlivé stupně ZŠ.

JAK SE LZE DO PROJEKTU ZAPOJIT?

V současné době probíhá první ročník na všech havířovských základních školách. Po vyhodnocení a případné úpravě budou mít školy i jednotlivci možnost se do projektu zapojit od února 2020.