Profesní kvalifikace

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání Profesní kvalifikace

-Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R (více informací ZDE).

-Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat 41-138-M (více informací ZDE).

„Záleží nám na přípravě i prověření lidí do praxe. Záleží nám na kvalitní a účinné péči o zdraví zvířat.“

O co vlastně jde

Základní informace

Co je to profesní kvalifikace?

„Profesní kvalifikace (PK) je definována jako „způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání“.
Každá profesní kvalifikace má svůj kvalifikační a hodnotící standard.
Zákon ustanovuje Národní soustavu kvalifikací a definuje, co je jejím obsahem, jak a kým jsou kvalifikace popisovány a schvalovány, podle jakých pravidel probíhá ověřování a uznávání kvalifikací. Také stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím těchto kvalifikací dospět ke stupni vzdělání ve smyslu školského zákona. (Zákon byl upraven novelou č. 53/2012 Sb.)

Národní soustava kvalifikací je definována zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále zákon). Zákon nabyl účinnosti 1. 8. 2007 a jeho hlavním cílem je umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány jejich skutečné znalosti, dovednosti a kompetence bez ohledu na to, jak je získali (ve škole, v kurzu, v praxi, samostudiem aj.).

Kdo se může zúčastnit zkoušek?

„Není zde podstatná vzdělávací cesta, ale osvojení požadovaných kompetencí“


Zkoušky k získání profesní kvalifikace jsou přístupné všem zájemcům. Mají u zájemce prověřit znalostní a dovednostní kompetence uchazečů, které požaduje standard. Zkoušející není oprávněn požadovat jakýkoliv doklad o získání kompetencí.


Po úspěšném složení zkoušky získáte osvědčení o profesní kvalifikaci  (208/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších novel. Více informací najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-208)


Zdroj: Metodika naplňování Národní soustavy kvalifikací (2019).

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R

Kvalifikační a hodnotící standard:

Na tomto odkazu najdete podrobné informace o profesní kvalifikaci, včetně standardu, ve kterém najdete okruhy kompetencí. Podrobné informace a otázky k jednotlivým okruhům získáte až po přihlášení ke zkouškám a zaplacení poplatku.

Datum a místo konání zkoušek profesní kvalifikace

Datum: 3. – 4. listopadu 2024

Místo:

  • Veterinární klinika LIFE, Dělnická 59, 736 01 Havířov 
  • Institut zdraví zvířat, Fryštátská 906/15, 735 64 Havířov 4 


Informace
o průběhu zkoušky neleznete zde

Pracovník pro rekondici a regeneraci velkých zvířat 41-138-M

Kvalifikační a hodnotící standard:

Na tomto odkazu najdete podrobné informace o profesní kvalifikaci, včetně standardu, ve kterém najdete okruhy kompetencí. Podrobné informace a otázky k jednotlivým okruhům získáte až po přihlášení ke zkouškám a zaplacení poplatku.

Datum a místo konání zkoušek profesní kvalifikace

Datum: 23. září 2024 

Místo: Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Informace o průběhu zkoušek naleznete zde

Přihláška ke zkouškám pro získání Profesní kvalifikace

Vyplňte formulář a obratem se Vám ozveme s informacemi k Vámi zvoleným Profesním kvalifikacím.

Upozornění: Pokud nevidíte zveřejněný termín zkoušky, vyčkejte prosím s přihláškou do vypsání termínů.
informace

Časté dotazy

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy zájemců o vzdělávací program nebo jednotlivé kurzy. Pokud vás zajímá něco, co není v seznamu níže zodpovězeno, neváhejte nás kontaktovat.

„Pro účast na zkouškách není podstatná vzdělávací cesta a doklady o vzdělání, ale prokázání požadovaných kompetencí“

Jedinou podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání.

Z podstaty zákona o profesní kvalifikaci po vás nebudeme požadovat žádné potvrzení o dosavadním vzdělávání v oboru ani vás nebudeme nutit absolvovat žádný náš vzdělávací program.

Naší povinností je pouze prověření osob, které se chtějí profesionálně věnovat rehabilitaci (manuální myoskeletální terapii, fyzioterapii, fyziatrii), rekondici a regeneraci malých i velkých zvířat.

Absolventi vzdělávacích programů Institutu. Podmínkou je 100% účast na výuce i praxi.

K získání znalostí a dovedností nebo k rozšíření a doplnění chybějících znalostí a dovedností, které budou u zkoušek z PK požadovány vám může Institut zdraví zvířat nabídnout kvalitní odborné kurzy nebo ucelené vzdělávací programy k provádění účinné rehabilitace, fyzioterapie, technik manuální myoskeletální medicíny, rekondičního cvičení a dalších kompetencí pro výkon rehabilitačního pracovníka a fyzioterapeuta malých i velkých zvířat.

Millis, Levine, Canine Rehabilitation and Physical Therapy, Elsevier,2014

C.McGowan,L.Goff,N.Stubbs, Animal Pfysiotherapy, Blackwell Publishing, 2007

K.D.Budras, P.McCarthy,W.Fricke,R.Richter, Anatomy of the dog, Schutersche, 2007

H.Ewans,A.Lahunta, Miler’s anatomy of the dog, Elsevier, 2013

S.Done, P.Goody, S.Evans, N.Stickland Color Atlas of veterinary anatomy (the dog and cat), Mosby Elsevier,2009

Nevin, Colles, Tozzi, Animal osteopathy, Handspring publishin,2020

Konig –Liebich, Anatomie domácích savců 1 a 2, H & H, 2003

Černý, Veterinární anatomie pro studium a praxi, Noviko, a.s. 2002

Reece W., Fyziologie a funkční anatomie domácích zvířat, Grada,2011

J.P. Hourdebaight, Masáže psů, Anahita,2015

A.Dunová, L.Zemanová, Dornova metoda pro zvířata, Poznání, 2016

P. Barral, P. Mercier, Viscerální terapie, Poznání,

S.Paoletti, Fascie-anatomie, poruchy a ošetření, Poznání, 2009