PROFESNÍ KNÍŽKA

„Scénář svého života si píšeme sami…“

Profesní knížka vnáší přehled a řád do vašeho pracovního života.

Umožňuje vést celoživotní záznamy o profesním vývoji a vzdělávání v Institutu zdraví zvířat s.r.o. i v jakýchkoliv jiných vzdělávacích zařízeních.

K ČEMU SLOUŽÍ PROFESNÍ KNÍŽKA

 • k záznamům o absolvovaných kurzech, seminářích, workshopech
 • k přehledu o odborném vzdělávání
 • k tvorbě osobní značky (self-branding)
 • k prezentaci a propagaci odborných znalostí a dovedností
 • k oslovení profesních autorit
 • k uvědomění si dosažených hodnot v profesní oblasti

PROČ MÍT PROFESNÍ KNÍŽKU?

Získáváte jedinečný přehled o vaší profesní cestě TERAPEUTA ZVÍŘAT

 • máte přehled o svých vzdělávacích aktivitách
 • rychle se orientujete v časové ose svého profesního života
 • rozvíjíte sebeuvědomování, sebevědomí a posilování svých silných stránek
 • připomíná hodnotně strávený čas
 • je cenný osobní dokument s jedinečnými záznamy o historii vašeho profesního života