FASCIÁLNÍ TECHNIKY – KONĚ

Lektor Ing. Kateřina Kumble

1. Úvod do manuálních rehabilitačních technik koní

Časová dotace kurzu: 8 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd) + 8 hodin povinná asistence

Základní modul týkající se manuálních technik v ošetření koní a ostatních koňovitých. Dostatečné znalosti v oblasti anatomie pohybového aparátu jsou nezbytné pro úspěšnou terapeutickou práci, stejně jako schopnost ho co nejlépe palpačně vyšetřit. Pro veškeré terapeutické techniky je naprosto nezbytné osvojení si korektního a bezpečného přístupu ke koním s podmínkou dodržení podmínek welfare.

2. Fasciální řetězce a lymfatický systém u koní

Časová dotace kurzu: 8 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd) + 8 hodin povinná asistence

Jemná, neinvazivní, fasciální technika, která je vhodná pro koně jako preventivní ošetření, doplněk běžných terapií i jako chybějící článek péče o koně v poslední fázi živo-ta. Doplňující péče postoperačních a posttraumatických stavů. Pro práci s fasciálními řetězci je nezbytná znalost anatomických struktur, vlastnost fascií a anatomická topo-grafie jednotlivých řetězců. Nedílnou součástí práce s fasciálními řetězci je i ošetření lymfatického systému.

3. Neurální manipulace u koní

Časová dotace kurzu: 32 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd) + 8 hodin povinná asistence

Rozšiřující modul pro terapeuty, kteří pracují s Kraniosakrální osteopatií či biodynamikou u lidských klientů. Adaptace hmatů, využívaných v humánní sféře na koně. Aplikace jemné, neinvazivní techniky, která je vhodná pro nastavení celkové homeostázy organismu.