FYZIOTERAPIE MALÝCH ZVÍŘAT

Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 1 – základní techniky

Lektor Mgr. Veronika Herzogová, DiS.

Měkké techniky se cíleně zaměřují na ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů a jejich úponů. Základní kurz pro bezpečné ošetření měkkých tkání celého těla a pochopení role měkkých technik v úpravě svalových dysbalancí.

Časová dotace kurzu: 4h (skripta pro prostudování předem zasílám poštou)

Teoretický obsah

 • Základní anatomie měkkých tkání (kůže a podkoží, svaly, fascie)
 • Účinky ošetření
 • Indikace a kontraindikace
 • Příprava, pravidla, bezpečnost

Praktický obsah

 • Základní vyšetření měkkých tkání
 • Základní hmaty měkkých technik v praxi pro celotělové ošetření

Přínos pro praxi

 • Získání znalostí a dovedností pro základní ošetření měkkých tkání celého těla
 • Získání schopnosti základního vyšetření měkkých tkání – cit pro pozorování, hmatový cit pro měkké tkáně, rozklíčování reakce zvířete
 • Pochopení konceptu úpravy svalových dysbalancí

Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 2 – technika MET

Lektor: Mgr. Veronika Herzogová, Dis

Kurz měkkých technik, které se cíleně věnují problematice svalového zkrácení, s využitím neuromuskulárních principů. Zapadá do konceptu úpravy svalových dysbalancí.

Časová dotace kurzu: 4h (skripta pro prostudování předem zasílám poštou)

Teoretický obsah

 • Porovnání humánních technik pro úpravu svalového zkrácení
 • Modifikace techniky pro úpravu svalového zkrácení u psa – využití principů neuromuskulárních technik
 • Účinky ošetření
 • Indikace a kontraindikace
 • Příprava, pravidla, bezpečnost
 • Rozšířená a aplikovaná anatomie svalstva
 • Detailní seznam – rozdělení svalů dle jejich funkce, zapojení do pohybu (latinsky, česky)

Praktický obsah

 • Nácvik vyšetření svalového zkrácení, vyšetření rozsahů pohybu v kloubech
 • Ošetření v rámci svalových skupin okolo jednotlivých kloubů
 • Ošetření v rámci celé končetiny i trupu

Přínos pro praxi

 • Získání znalostí a dovedností pro ošetření svalového zkrácení u psa za pomoci neuromuskulárních technik
 • Získání schopnosti vyšetření zkrácených měkkých tkání
 • Prohloubení schopnosti vnímání reakcí zvířete
 • Pochopení konceptu úpravy svalových dysbalancí

Aktivní senzomotorické cvičení pro psy

Lektor : Mgr. Veronika Herzogová, Dis

Propracovaný systém několika úrovňového cvičení, které pracuje s posilováním hlubokého stabilizačního systému páteře a středu těla. Při cvičení a terapii se využívá znalosti a modifikace z techniky senzomotorické stimulace. Obrovskou výhodou je, že princip tohoto cvičení lze aplikovat na všechny psy bez rozdílu, nejen na zdravé psy či psí sportovce, ale i na psy s pohybovými problémy. Zapadá do konceptu úpravy svalových dysbalancí.

Časová dotace kurzu: 5h

Teoretický obsah

 • Teorie motorického učení a princip senzomotorické stimulace (SMS)
 • Princip humánní SMS
 • Modifikace techniky SMS pro zvířata – princip, teorie přípravné a cvičební fáze

Praktický obsah

 • Praktický nácvik senzomotorického cvičení respektující ucelenou metodickou řadu

Přínos pro praxi

 • Získání znalostí a dovedností pro aplikaci cvičení respektující psa v každém věkovém období, zátěži či při pohybových potíží
 • Rozpoznání vhodnosti daných cviků dle svalových dysbalancí a potíží konkrétního psa
 • Pochopení konceptu úpravy svalových dysbalancí

Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat I.

Lektor : Mgr. Veronika Herzogová, Dis

Přístrojová rehabilitace není již nějaký čas jen doménou humánní fyzioterapie, ale nachází své důležité uplatnění i ve veterinární terapii. Umožňuje tak fyzioterapeutům komplexní přístup a komplexní péči o své čtyřnohé pacienty. Nachází široké uplatnění v rehabilitaci ortopedických, neurologických pacientů, v geriatrické péči o psí seniory, psí sportovce i v preventivní a rekondiční péči. Otevírám pro Vás jedinečný kurz „Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat I.“ v přínosně individuálním přístupu pro osvojení teoretických i praktických znalostí z těchto zajímavých oborů.

Časová dotace kurzu: 9h

Teoretický obsah

 • Teorie a principy fyzikální rehabilitace – magnetoterapie, elektroterapie, fototerapie, termoterapie, mechanoterapie
 • Indikace a kontraindikace jednotlivých terapií
 • Správné zařazení do rehabilitačního plánu
 • Množství kazuistik s využitím fyzikální rehabilitace
 • Osvojení bezpečnosti práce

Praktický obsah

 • Praktický nácvik jednotlivých terapií na sobě a svém psovi
 • Bezpečný nácvik používání jednotlivých přístrojů

Přínos pro praxi

 • Získání znalostí a dovedností pro bezpečné využívání fyzikální rehabilitace v terapii zvířat
 • Pochopení a respektování specifik fyzikální rehabilitace u zvířat
 • Rozšířená možnost komplexní terapie v přístupu k pacientovi
 • Vhodné zařazení fyzikální rehabilitace do rehabilitačního plánu

Komplexní rehabilitace psa po výhřezu meziobratlové ploténky

Lektor : Mgr. Veronika Herzogová, Dis

Stav po výhřezu meziobratlové ploténky bývá velmi častou neurologickou indikací k fyzioterapii. Rehabilitace těchto pacientů je velmi specifická, odlišná od terapie jiných onemocnění, metodika přístupu se opírá o důležitá pravidla. Kurz je naplněn teoretickými, ale hlavně praktickými
zkušenostmi z fyzioterapie těchto pacientů během dlouholeté praxe lektorky. Získáte ucelený koncept terapie pacientů se zachovalou hlubokou citlivostí i bez.

Časová dotace kurzu: 8h

Teoretický obsah

 • Teorie problematiky výhřezu MOP
 • Komplexní léčba – chirurgický přístup, konzervativní přístup, komplexní rehabilitace
 • Komplexní managment péče o tyto pacienty – režimová opatření, vylučování, klasická i alternativní medikace, atd

Praktický obsah

 • Nácvik vyšetření – spinální reflexy, hluboká citlivost, atd.
 • Ucelený koncept speciálního reflexního cvičení na neurofyziologickém podkladě
 • Fyzioterapie pacientů bez hluboké citlivosti – koncept spinální chůze

Přínos pro praxi

 • Získání znalostí a dovedností ke komplexní rehabilitaci pacientů po výhřezu meziobratlové ploténky řešených chirurgicky nebo konzervativně
 • Osvojení dovedností reflexního cvičení na neurofyziologickém podkladě pro pacienty s hlubokou citlivostí a pacienty bez hluboké citlivosti (rozvoj spinální chůze)
 • Schopnost správné interpretace vyšetření – zachování spinálních reflexů versus hluboké citlivosti
 • Získání přehledu o vhodných pomůckách – speciální ortézy, různé druhy vozíčků, atd.