FYZIKÁLNÍ REHABILITACE

Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat

Lektor Mgr. Veronika Herzogová, DiS.

Přístrojová rehabilitace není již nějaký čas jen doménou humánní fyzioterapie, ale nachází své důležité uplatnění i ve veterinární terapii. Umožňuje tak fyzioterapeutům komplexní přístup a komplexní péči o své čtyřnohé pacienty. Nachází široké uplatnění v rehabilitaci ortopedických, neurologických pacientů, v geriatrické péči o psí seniory, psí sportovce i v preventivní a rekondiční péči. Otevíráme pro Vás jedinečný dvoudenní kurz „Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat“ v přínosně individuálním přístupu pro osvojení teoretických i praktických znalostí z:

 • aquaterapie
 • fototerapie (vysokovýkonný laser, infralampa, atd.)
 • elektroterapie
 • magnetoterapie
 • termoterapie
 • ultrasonoterapie

Pro koho je kurz určen:

 • Pro veterinární lékaře a sestry
 • Pro veterinární fyzioterapeuty
 • Pro všechny zájemce o rehabilitaci zvířat, kteří v budoucnu plánují složit zkoušku profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R

Časová dotace kurzu: 12h – dvoudenní kurz; pátek 10-17h, sobota 10-17h, hodinová pauza na oběd

Teoretický a praktický obsah kurzu:

 • Porozumíte teorii a principům fyzikální rehabilitace
 • Dozvíte se specifika využití u zvířat
 • Dozvíte se kdy, jak a proč lze fyzikální rehabilitaci aplikovat (indikace, kontraindikace, propojení s ostatními terapeutickými přístupy, zařazení do rehabilitačního plánu)
 • Uvidíte množství kazuistik s využitím fyzikální rehabilitace
 • Praktický nácvik na sobě a vašem psovi
 • Naučíte se přístroje fyzikální rehabilitace používat a ovládat
 • Osvojíte si bezpečnost práce

Praktický příno kurzu

 • Pochopení principů, na kterých fyzikální rehabilitace stojí
 • Bezpečné používání fyzikální rehabilitace v terapii zvířat v praxi
 • Možnost zařazení do komplexního terapeutického přístupu k pacientovi
 • Vhodnost zařazení do rehabilitačního plánu
 • Správné a bezpečné vyhodnocení situace, kdy mohu fyzikální terapii využít u svého pacienta nebo kdy se striktně řídím indikací dané fyzikální terapie veterinárním lékařem