„Terapii tvoří terapeut, ne technika.“

APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi

  • Jak uspět mezi množstvím terapeutů? Co udělá terapeuta jedinečným?
  • Jak se stát vyhledávaným a úspěšným terapeutem?
  • Jak mít na rok plný diář? Jak nepodlézat s cenou a mít setrvalý zájem?
  • Jak se nezbláznit z touhy pomáhat?
  • Proč někteří terapeuti uspějí a jiní záhy skončí, byť jejich úmysly byly sebelepší?

Na kurzech se učí dovednosti a předávají informace o jednotlivých terapiích či způsobech léčby. Ale jen málo lektorů dává návod, jak se stát terapeutem.

U nás v Institutu najdete podporu i cenné rady.

Jaké nástroje vám poskytne kurz Aplikované psychologie pro terapeutickou praxi?

  • Terapeut především pracuje na sobě, aby dokázal pochopit a zvládnout svou vlastní mysl a intuici, které mu umožní široké pole vnímání.
  • Rozvíjí schopnosti vnímat signály, vysílané ošetřovanou bytostí a následně vhodně reagovat a přizpůsobit se tak potřebám ošetřované bytosti.
  • Rozvíjí schopnost vědomého vnímání a vědomé přítomnosti.
  • Pracuje se zdroji pro terapeutickou práci.

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Nebudete mít v ruce jen techniku, ale získáte daleko účinnější nástroje, které změní kvalitu ošetření z čistě fyzické záležitosti na celostní ošetření ve všech úrovních těla i psychiky.

Odborný garant kurzu: Mgr. Martin Staněk

Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 21. – 22. listopadu 2020
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 9:00 hodin
Ubytování: Ne