APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

„Terapii tvoří terapeut, ne technika.“

Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi

  • Jak se nezbláznit z touhy pomáhat?
  • Jak porozumět sám sobě?
  • Jak komunikovat s lidským i zvířecím klientem?
  • Jak se stát jedinečným, vyrovnaným, vyhledávaným a úspěšným terapeutem?

U nás v Institutu předáváme kvalitní teoretické informace a účinné dovednosti a najdete podporu i cenné rady, jak se stát terapeutem a ustát toto poslání v realitě.

Jaké nástroje vám poskytne kurz Aplikované psychologie pro terapeutickou praxi?

  • Terapeut především pracuje na sobě, aby dokázal pochopit a zvládnout svou vlastní mysl a intuici, které mu umožní široké pole vnímání.
  • Rozvíjí schopnosti vnímat signály, vysílané ošetřovanou bytostí a následně vhodně reagovat a přizpůsobit se tak potřebám ošetřované bytosti.
  • Rozvíjí schopnost vědomého vnímání a vědomé přítomnosti.
  • Pracuje se zdroji pro terapeutickou práci.

Časová dotace kurzu: 18 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

 

CO ZÍSKÁTE ABSOLVOVÁNÍM APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE?

Budete mít v rukou nejen manuální techniky, ale získáte daleko účinnější nástroje, které změní kvalitu ošetření z čistě fyzické záležitosti na celostní ošetření ve všech úrovních těla i psychiky.

Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 21. – 22. listopadu 2020
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 9:00 hodin
Ubytování: Ne

Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi

Havířov
Datum: 29. – 30. května 2021
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 9:00 hodin
Ubytování: Ano