APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

„Terapii tvoří terapeut, ne technika.“

Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi

  • Jak se nezbláznit z touhy pomáhat?
  • Jak porozumět sám sobě?
  • Jak komunikovat s lidským i zvířecím klientem?
  • Jak se stát jedinečným, vyrovnaným, vyhledávaným a úspěšným terapeutem?

U nás v Institutu předáváme kvalitní teoretické informace a účinné dovednosti a najdete podporu i cenné rady, jak se stát terapeutem a ustát toto poslání v realitě.

Jaké nástroje vám poskytne kurz Aplikované psychologie pro terapeutickou praxi?

  • Terapeut především pracuje na sobě, aby dokázal pochopit a zvládnout svou vlastní mysl a intuici, které mu umožní široké pole vnímání.
  • Rozvíjí schopnosti vnímat signály, vysílané ošetřovanou bytostí a následně vhodně reagovat a přizpůsobit se tak potřebám ošetřované bytosti.
  • Rozvíjí schopnost vědomého vnímání a vědomé přítomnosti.
  • Pracuje se zdroji pro terapeutickou práci.

Časová dotace kurzu: 18 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

 

CO ZÍSKÁTE ABSOLVOVÁNÍM APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE?

Budete mít v rukou nejen manuální techniky, ale získáte daleko účinnější nástroje, které změní kvalitu ošetření z čistě fyzické záležitosti na celostní ošetření ve všech úrovních těla i psychiky.

Přihlašování na kurzy

Cena je uvedena u každého kurzu. Stravování ani ubytování není v ceně kurzu. Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, včetně platebních údajů. Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem. Začátek kurzu najdete u vámi zvoleného kurzu, ukončení v neděli odpoledne.

Aplikovaná psychologie

Praha – Toulcův dvůr
Datum: 19. – 20. března 2022
Lektoři: Andrea Dunová
Začátek v 9.00 hodin
Ubytování: Ano
Cena kurzu: 8000 Kč