FYZIOLOGIE A PATOLOGIE KOPYT

POSOUZENÍ ZDRAVÍ A NEMOCÍ KOPYT PRO REHABILITACI VELKÝCH ZVÍŘAT

Lektor MVDr. Dominika Švehlová

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:

 • vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
 • vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
 • základní principy správného podkování – správného bosého trimu
 • souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce

Pro koho je kurz určen:

 • Pro veterinární lékaře a sestry
 • Pro veterinární fyzioterapeuty
 • Pro podkováře a kopytáře
 • Pro majitele koní, jezdce a trenéry, kteří mají zájem rozšířit si poznatky

Časová dotace kurzu: 8h – jednodenní kurz

Teoretický a praktický obsah kurzu:

 • Základy anatomie a funkce kopyt
 • Základní znaky zdravého, funkčního kopyta
 • Různé nepravidelnosti a deformace kopyt, jejich příčiny a důsledky, včetně nejběžnějších nemocí kopyt
 • Základy rentgenologie kopyt
 • Chov koní podporující zdraví jeho kopyt
 • Zásady správných úprav kopyt
 • Velké množství fotografií a videí
 • V praxi posouzení kopyt na živých koních, správné fotografování kopyt pro pozdější posouzení na počítači

Praktický příno kurzu

 • Posluchač pochopí principy, podle kterých se posuzuje zdraví a funkčnost kopyt
 • Posluchač dokáže vyhodnotit konkrétní kopyta a jejich souvislost se zbytkem těla a pohybovými projevy koně
 • Posluchač je schopný navrhnout základní principy úpravy nepravidelných či deformovaných kopyt a vysvětlit, proč je to nutné pro zdraví a pohyb koně
 • Fyzioterapeuti, veterinární lékaři i podkováři začlení tyto poznatky do svých diagnostických i terapeutických postupů

APLIKOVANÁ ORTOPEDIE A NEUROLOGIE KONÍ

APLIKOVANÁ ORTOPEDIE A NEUROLOGIE PRO REHABILITACI VELKÝCH ZVÍŘAT

Lektor MVDr. Dominika Švehlová

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat příznaky jejich onemocnění, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.

Pro koho je kurz určen:

 • Pro veterinární sestry
 • Pro veterinární fyzioterapeuty
 • Pro majitele koní, jezdce a trenéry, kteří mají zájem rozšířit si poznatky

Časová dotace kurzu: 9h – jednodenní kurz

Teoretický a praktický obsah kurzu:

 • Anatomie a fyziologie nervové soustavy (neuron, synapse, receptory, centrální a periferní nervová soustava, reflexy, vjemy, vyšší nervová činnost…)
 • Vztah nervové a svalové soustavy (nervosvalová ploténka, svalové kontrakce, propriocepce a rovnováha)
 • Anatomie a fyziologie kosterní a svalové soustavy, struktura a funkce kostí, svalů, chrupavek, vazů a šlach
 • Základní ortopedické a neurologické vyšetření koní, postupy, metody, možnosti
 • Nejčastější nemoci kostí, kloubů, šlach a svalů, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence
 • Nejčastější nemoci mozku, míchy a periferních nervů, jejich příčiny, příznaky, terapie a prevence
 • V praxi základní ortopedické a neurologické vyšetření koně

Praktický příno kurzu

 • Posluchač dokáže provést základní klinické vyšetření pohybové a nervové soustavy
 • Posluchač rozliší ortopedické či neurologické onemocnění a určí vhodnost či nevhodnost provedení fyzioterapie bez veterinárního vyšetření
 • Posluchač poradí majiteli první pomoc v případě ortopedických nebo neurologických příznaků
 • Posluchač navrhne rehabilitační plán u ortopedického nebo neurologického pacienta