APLIKOVANÁ NEUROLOGIE

Aplikovaná neurologie PRO REHABILITACI MALÝCH ZVÍŘAT

Lektor MVDr. Klára Házová, DoTh

Dvoudenní kurz, časová dotace je 18 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započítána hodinová pauza na oběd)

Teoretický obsah kurzu

Nervová soustava malých zvířat – anatomie a fyziologie

 • základní pojmy (neuron, jeho stavba a funkční vlastnosti neuronů – vedení nervového vzruchu, synapse)
 • anatomie centrální nervového systému (mozek a mícha)
 • anatomie periferní nervové soustavy (hlavové a spinální nervy)
 • motorický systém, motorická jednotka a vestibulární aparát malých zvířat
 • nervosvalová ploténka a svalová kontrakce
 • senzitivní a senzorický systém a propriocepce
 • neurofyziologie bolesti a její terapeutiké ovlivnění
 • hojení nervové tkáně, poškození a regenerace neuronu

Nejčastější nemoci nervové soustavy vyskytující se ve veterinární praxi.

 • klasifikace neurologických poruch
 • nemoci periferních nervů
 • neuromuskulární onemocnění
 • nemoci centrální nervové soustavy (mozku, mozkového kmene a míchy)

Praktický obsah kurzu

Neurologické vyšetření malých zvířat, rehabilitační plán z pohledu neurologického pacienta a poskytnutí odpovídající fyzioterapii.

 • přístup k neurologickému pacientovi a propedeutika a metodika neurologického vyšetření
 • lokalizace neurologické poruchy a diferenciální diagnostika onemocnění nervové soustavy
 • základy elektroterapie, rehabilitace a fyzioterapie neurologického pacienta

Praktický přínos kurzu

 • diferenciální rozlišení nemocí centrální a periferní nervové soustavy
 • vyhodnocení stavu zvířete (vhodnost X nevhodnost fyzioterapie bez veterinárního vyšetření)
 • odborná terminologie a zkratky v lékařské zprávě
 • seznámení se s neurologickým vyšetřením veterinárním lékařem
 • navrhnutí rehabilitačního plánu u neurologického pacienta