„Manuální terapeut je povolání 21. století.“ ~ Robert Schleip

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Vaše stále rostoucí požadavky na vzdělávání v oboru zvířecích terapií jsou pro nás větrem v zádech. Proto jsme pro vás vytvořili nabídku vzdělávacího odborného programu.

JAKOU MŮŽETE ZÍSKAT ODBORNOST V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

 • Odborné vzdělávání představuje ucelený a navazující systém kurzů (modulů) se specializací na rozvoj manuálních a senzuálních dovedností v rehabilitačních, rekondičních a regeneračních technikách zvířat s názvem MANUÁLNÍ REHABILITAČNÍ TECHNIKY ZVÍŘAT V PRINCIPU OSTEOPATIE.
 • Absolvent vzdělávacího programu používá status MANUÁLNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT.

JAKÝ JE RÁMEC ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ?

 • Je sestaven z jednotlivých kurzů (modulů).
 • V každém bloku získáte postupně navazující informace, které ve svém celku poskládají mozaiku znalosti a dovednosti v oblasti jemných manuálních fasciálních technik v principu osteopatie.
 • Základním a vstupním modulem je kurz Dornovy metody pro psy nebo koně.
 • Můžete si zvolit specializaci MANUÁLNÍ TERAPIE PRO MALÁ ZVÍŘATA zvířata nebo MANUÁLNÍ TERAPIE PRO VELKÁ ZVÍŘATA. Můžete také absolvovat obě linie.

JAKÁ JE ČASOVÁ OSA A SLED ODBORNÝCH KURZŮ?

 • Nabízíme jedinečnou možnost stanovení vlastního tempa k absolvování vzdělávacího programu.
 • Sami si zvolíte termíny podle vypsaných kurzů a také individuální praxi.
 • Každý kurz se platí zvlášť, takže vás nezatíží velká finanční částka placená předem.
 • Sled kurzů má danou návaznost, protože jednotlivé kurzy na sebe navazují a rozvíjí již získané znalosti a dovednosti.
 • Nemusíte absolvovat všechny kurzy, ale kdykoliv máte prostor k rozhodnutí o možnosti pokračovat dál a absolvovat i dalších kurzy.
 • Po absolvování každého kurzu získáte certifikát.
 • Každý absolvovaný kurz se zapisuje do Profesní knížky.
 • Po absolvování všech kurzů, tvořících ucelený vzdělávací program získáte certifikát a možnost používat status MANUÁLNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT v oboru MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY PRO ZVÍŘATA.

CO VÁM PŘINESE ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU REHABILITACE A MANUÁLNÍ TERAPIE PSŮ, KOČEK A KONÍ?

 • Získáte odborné kompetence pro výkon praxe v oblasti rehabilitace, rekondice, regenerace a péče o zvířata v zájmovém chovu (zejména psy, kočky a koně).
 • Udržíte, doplníte a rozvinete původní profesní kvalifikaci dalším odborným vzděláváním.
 • Získáte schopnost pružně reagovat na požadavky trhu služeb v oboru péče o zvířata.
 • Získáte osvědčení (certifikát) o úspěšném absolvování jak jednotlivých kurzů, tak i odborného vzdělávacího programu.
 • Získáte Profesní knížku k vedení zápisů o vzdělávání.

JAK VYUŽIJETE VE SKUTEČNÉ PRAXI ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI?

 • K poskytování regeneračních a rekondičních služeb pro zvířata.
 • K preventivní péči o zdraví malých zvířat a koní.
 • K rehabilitaci, rekondici a regeneraci zvířat, která v důsledku úrazu, onemocnění nebo stárnutí potřebují vedle odborné veterinární péče i další odbornou a podpůrnou péči, na kterou ve veterinárních ordinacích není čas.
 • Jako kouč v oboru péče o zdraví zvířat.

CHTETE BÝT VE SVÉ PRAXI JEDINEČNÍ A VYHLEDÁVÁNÍ?

Naučíme vás mnoho důležitého. Ale také vás naučíme základní pravidlo Institutu: Profesionálního terapeuta z vás neudělá množství používaných technik, ale lidský a citlivý přístup k lidem i zvířatům a respekt k přírodním zákonům.