„Objevit nebo prohloubit a rozvíjet své životní poslání a vnášet svou duši do své práce je základ osobního i pracovního štěstí.“

MISE

CO VÁM PŘINESE VZDĚLÁVÁNÍ V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

Nejprve si pozorně přečtěte text…

JSEM ODBORNÍK

 • v oboru terapií zvířat a vynikám díky jedinečným dovednostem
 • nové poznatky využívám ve vlastní praxi
 • uplatňuji se na trhu práce a služeb
 • doplním mezery ve znalostech, potřebných k výkonu praxe manuálního terapeuta zvířat

DOKÁŽU KOMUNIKOVAT

 • s odborníky i majiteli zvířat na vyšší úrovni na základě získaných vědomostí a dovedností
 • se zvířaty, protože víc chápu jejich potřeby a způsob jejich komunikace

JSEM SPOKOJENÁ/Ý

 • můj život má smysl a hodnotu
 • učím se a poznávám zajímavé věci o rehabilitaci zvířat
 • těším se úctě a dobré pověsti profesionálního terapeuta zvířat
 • mám nové profesní uplatnění, kterým se dokážu uživit
 • manuální práce mi přináší radostné prožívání života v přítomném okamžiku
 • poznávám stejně nadšené lidi a předu skutečnou sociální síť

…a teď zkuste zavřít oči a představte si sami sebe jako terapeuta zvířat.

Odpověď na otázku CO MI PŘINESE VZDĚLÁVÁNÍ V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT najdete u sebe.