LEKTORSKÝ SBOR

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

KDO VÁS BUDE UČIT A PROVÁZET?

Nabízíme vám naše dovednosti, znalosti a ochotu vás učit. Pro vaši orientaci uvádíme podrobně náš profesní životopis. Stačí kliknout na fotku.

Mozkem i Duší Institutu zdraví zvířat je terapeutka a lektorka Andrea Dunová.

Andrea Dunová, Dorn Master Therapist

Andrea Dunová, Dorn Master Therapist

 • Dornova metoda pro psy
 • Osteodynamika I – IV
 • Aplikovaná psychologie 
Ing. KATEŘINA KUMBLE, DoTh

Ing. KATEŘINA KUMBLE, DoTh

 • Manuální rehabilitační techniky u koní
 • Fasciální řetězce a lymfatický systém u koní
 • Neurální manipulace u koní
MVDr. Věra Benešová, DoTh

MVDr. Věra Benešová, DoTh

 • Dornova metoda pro koně
 • První pomoc pro koně
 • Anatomie a fyziologie orgánových soustav koní
MVDr. Veronika (Gesierichová) Uhlířová, DoTh

MVDr. Veronika (Gesierichová) Uhlířová, DoTh

 • Stavba a funkce pohybové soustavy psů
 • Zástupce autorizované osoby (PK Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat 43-001-R)
Zuzana Wildmannová, DoTh

Zuzana Wildmannová, DoTh

 • První pomoc pro psy
Ing. Michaela Zoulová, DoTh

Ing. Michaela Zoulová, DoTh

 • Ortotika a protetika pro psy
MVDr. Jana Juránková, Ph.D. DoTh

MVDr. Jana Juránková, Ph.D. DoTh

 • Zástupce autorizované osoby (PK Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat 43-001-R)
Bc. Anna Hrachovcová, DoTh

Bc. Anna Hrachovcová, DoTh

 • Přirozená komunikace se psy
 • Lokomoce psů
MVDr. Klára Házová

MVDr. Klára Házová

 • Aplikovaná neurologie ve fyzioterapeutické praxi
Mgr. Veronika Herzogová, DiS.

Mgr. Veronika Herzogová, DiS.

 • Fyzioterapie malých zvířat
 • Fyzikální rehabilitace v terapii zvířat
MVDr. Dominika Švehlová

MVDr. Dominika Švehlová

 • Aplikovaná ortopedie pro koně

MVDr. Jana Vágai, DoTh

 • Zástupce autorizované osoby (PK Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat 43-001-R)

ANDREA DUNOVÁ

VZDĚLÁNÍ, STUDIJNÍ OBOR

1982 – 1986
Studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži

MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

1992
Akreditovaný kurz masáží a následné doplňování vzdělání na dalších kurzech a seminářích (reflexní terapie, lymfatické masáže, aromaterapie, baňkování, kinesiotaping a jiné)

1997 – 1998
Studium na Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

1998
Atestace z lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie

2006
Kurz Dornovy metody (lektoři MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry)

2009 – 2010
Výcvik v kraniosakrální osteopatii (Radek Neškrabal)
Základy práce s kraniosakrálním konceptem
Léze SSB-viscerocranium
Teorie a praxe ošetření komorového systému mozku, EV4 a drenáž žilních splavů crania
Teorie a praxe ošetření membránového systému, detoxikace a práce s energií
Úvod do práce s systému „Tělo a emoce“
Práce v systému „Tělo a emoce“

2014
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I level, The Canin Touche I level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2015
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch II level, The Canin Touch II level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2016
Odborné semináře Kraniosakrální osteopatie a psychoterapie (lektoři Radek Neškrabal, Petr Odstrčil, Mike Boxhal)
Tělo a emoce
Terapeutické přístupy k traumatu
Etické a duchovní aspekty terapeutické praxe

2016 – 2018
Osobní koučing v oblasti osobnostního rozvoje terapeuta (Psychoterapeut Petr Odstrčil)

2017 – 2018
Viscerální manipulace I-IV, výcvik v osteopatických fasciálních technikách se zaměřením na ošetření orgánů (lektor: Bc. Alena Zapletalová, žákyně J. P. Barrala, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
Viscerální manipulace I (břišní dutina)
Viscerální manipulace II (břišní dutina)
Vicscerální manipulace III (orgány pánevní dutiny)
Viscerální manipulace IV (hrudní dutina)

2018 – 2019
Práce s neurálními strukturami (Bc.Alena Zapletalová, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
Práce s neurálními strukturami I (základní principy a techniky)
Práce s neurálními strukturami II (nervy horní končetiny)
Práce s neurálními strukturami III (nervy dolní končetiny)
Práce s neurálními strukturami IV (kraniální nervy)

2019
Aplikovaná psychologie
Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (PhDr.Ing.Ludmila Malinová MBA )
Integrating scar tissue into the fascial web
Zapojení zjizvené tkáně do fasciální sítě (Sharon Wheeler, Robert Schleip)

Ing. KATEŘINA KUMBLE, DoTh

VZDĚLÁNÍ, STUDIJNÍ OBOR

2000 – 2004
Bc. – Obecná zootechnika – AF ČZU v Praze

2011 – 2014
Ing. – Ochrana přírody – FŽP ČZU v Praze

2016 – doposud
doktorské studium – Speciální zootechnika – ZF JČU v Českých Budějovicích

Mimoškolní vzdělání

1998
Natural Horsemanship I., II. – Jurgen Malo

2010
Taneční a pohybová terapie – PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

2014
Dornova metoda zvířata – Andrea Dunová (od 2015 Doporučený terapeut)
Dornova metoda PLUS – MgA. Zuzana Prouzová
The Equine Touch I. – MVDr. Ivana Ruddock

2015
The Equine Touch II. – MVDr. Ivana Ruddock
Stretching and mobilization class – MVDr. Ivana Ruddock
The Equine Touch III. – Lyn Palmer

2016
Kraniosakrální osteopatie (185 hod – 6 bloků) – Radek Neškrabal

2018
Osteodynamika – Andrea Dunová
Viscerální manipulace – břišní dutina I., II., hrudník – Alena Zapletalová, Bc.

2019
Equine Fascial Manipulation – Tuulia Luomala, Mika Pihlman

MVDr. VĚRA BENEŠOVÁ, DoTh

VZDĚLÁNÍ, STUDIJNÍ OBOR

2007 – 2013
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

2011
Inseminační kurz klisny + přežvýkavci  (VFU Brno)

2013
Diagnostika a řešení kolik v terénní praxi (MVDr. Miroslav Feben)
Základní rentgenologické vyšetření koně v běžné praxi (MVDr. Jan Šterc PhD.)
Stáž Klinika chorob koní (VFU Brno)
Terénní praxe (MVDr. Jan Šterc, PhD.)

2014
Doporučený terapeut Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)
Pracovní seminář Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)
Workshop Eduvet – Veterinární praxe z pohledu psychologa aneb jak se z té naší práce nezbláznit (PhDr. Ivana Veltrubská)
Equine Touch Level I. (Lyn Palmer; UK)
Základní kurz Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)

2015
Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (Prof. Dr. Chris C. Pollit, BVSc, PhD.)
Klinická patologie u koní pro praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
Workshop Dornovy metody a Breussovy masáže (Andrea Dunová)
Equine Touch Level III.  (Lyn Palmer, UK)
Equine Touch Level II. (Lyn Palmer, UK)
Dornova metoda plus a Breussova masáž (MgA. Zuzana Prouzová – Lehrmann a Jozef Púry)
Ortopedické vyšetření koně od A do Z (MVDr. Jan Šterc PhD., MVDr. Miroslav Feben)
III. Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Barbora Bezděková PhD. DECEIM, Doc. Leoš Pavlata)

2016
Gastroenterologie u koní v praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse (VetPD, UK)
Veterinární medicína pro praxi – velká zvířata (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
Vetmeeting 2016 – Aktuální problémy v interní medicíně koní (. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Vendula Jandová, DECEIM, Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM, MVDr. Petr Jahn, CSc.)
Aplikovaná zoofarmakognosie u koní (Caroline Ingraham, UK)
Ošetření ran končetin koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)
Základy chiropraxe – metoda McTimoney – workshop (Stuart Brock)
Septické pododermatitidy (MVDr. Jan Šterc, PhD.)
The Vibromuscular Harmonization Technique Module 1 (Lyn Palmer, UK)
Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)

2017
Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Jan Šterc, PhD., MVDr. Martin Brát)
Nemoci kopyt (Ing. Jana Nápravníková)
The Vibromuscular Harmonization Technique Module 2+3 (Lyn Palmer + Jo Fernandes, UK)

2018
Seminář o sedlech (MVDr. Kamila Retta)
Výživa u koní v praxi (Dr.Teresa Hollands,UK)
Rentgenologie u koní v praxi (MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková)
Gynekologie a porodnictví klisen (MVDr. Gabriela Macečková)

2019
První pomoc u dopravní nehody (Progress Rescue s.r.o.)
Vetfair 2019 – Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí končetin u koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)
Školení PHRAMED s.r.o. a KVL ČR – téma: problematika malých přežvýkavců, GIT problémy, metody odrohování, základy reprodukce, infekční onemocnění GIT u ovcí a koz, infekční onemocnění CLA (MVDr. Zdenka Bezděková-Kazatelová, MVDr. Ivana Šimková, MVDr. Vít Hrachovec)
Dermatologie u koní v praxi (Professor Derek Knottenbelt OBE, BVM&S,DVM&S, DipECEIM, dACVIM, MRCVS)

MVDr. VERONIKA (GESIERICHOVÁ) UHLÍŘOVÁ, DoTh

Vzdělání, studijní obor

2008 – 2015
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

Mimoškolní vzdělání

2009 – 2010
Stretching the performance dog, Debbie (Gross) Torraca
Strengthening the performance dog, Debbie (Gross) Torraca
Get on the ball, Debbie (Gross) Torraca

2013
Dornova metoda – zvířata, Andrea Dunová

2015
Pracovní seminář Dornovy metody – zvířata, Andrea Dunová
Doporučený terapeut Dornovy metody – zvířata, Andrea Dunová
Canine Touch Level 1, MVDr. Ivana Ruddock

2016
The Equine Touch I. – MVDr. Ivana Ruddock

2019
Osteodynamika I. – Andrea Dunová

2020
Viscerální manipulace I. – Bc. Alena Zapletalová

ZUZANA WILDMANOVÁ, DoTh

Vzdělání, studijní obor

2002 – 2006
Střední odborná škola veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích -Veterinární technik

2006 – 2012
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – nedostudováno

2018 – dosud
Vyšší odborná škola zdravotnická v Praze- Diplomovaný zdravotnický záchranář

Mimoškolní vzdělání

2014
Dornova metoda – zvířata Andrea Dunová

2015
Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – psi – Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata
Trigger Points – Úvod do teorie a praxe – Mgr. Jiří Bartošík, Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha
Trigger Points -Edu Spa
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví – Edu Spa
Medová masáž – Edu Spa
Základní kurz aromaterapie – Martina Hanzlíková, Asociace českých aromaterapeutů
Aromaterapie nejen pro zvířata – Aromafauna

2016
Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – koně – Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata
The Canine Touch I – Lyn Palmer, The Equine Touch Foundation
Dornova metoda Plus – Zuzana Prouzová, Jozef Púry, Dornova metoda Plus
Workshop Dornovy metody Plus, PaeDr. Marie Trojanová, Trojcentrum
Workshop Dornovy metody Plus, Andrea Dunová
Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata
Fyzioterapie psů II, MVDr. Ivo Hylák, MVDr. Aleš Tomek
Registrace u KVS – Soukromý veterinární technik- fyzioterapeut, číslo registrace T41001

2017
Rekvalifikace Člen první pomoci, Bc. Jakub Holeňa,DiS., Resys záchranná služba
Aplikovaná zoofarmakognozie pro zvířata, Caroline Ingraham
Osteodynamika, Andrea Dunová, Centrum celostní péče Archa
Warm Up a Cool Down, Mirjam Knauer
Erste Hilfe beim Hund, Johanniter Wien
Erste Hilfe beim Hund und Katze, Diplom Tierärtztin Mag. Daniela Slavik- Maleczek, Kleintierklinik
Breitensee Wien
Erste Hilfe beim Hund, Pfotenland Bildungszentrum, Treffen

2018
Tejpování koní,MVDr. Kamila Retta, Škola tejpování
Erste Hilfe beim Hund, Dr. H. Thomas, Deutsches Rotes Kreuz
Tellington Touch Workshop, Marta Mannelová

2019
Aplikovaná psychologie, PhDr. Ing. Ludmila Malinová MBA

Ing. MICHAELA ZOULOVÁ, DoTh

Vzdělání, studijní obor

2006 – 2013
Česká zemědělská univerzita v Praze, FAPPZ – Rozvoj venkovského prostoru

Další odborné vzdělání

2015 – dosud
Aktivní působení a vzdělávání se v oblasti barefoot obuvi – studium vlivu bosé chůze na neuromyofasciální systém

2018
Dornova metoda – zvířata, psi (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)

2019
Pracovní seminář Dornovy metody – zvířata, psi (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)
Osteodynamika® Level I – základní techniky k ošetření fasciálních řetězců (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)

2020
Osteodynamika® Level II – rozšířené techniky k ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému malých zvířat (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)
Doporučený terapeut Dornovy metody – zvířata, psi (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)
Fascia & Barefoot Prague Movement Summit (Dr. Robert Schleip, Jan Wilke Ph.D., Dr. Emily Splichal, Paul Edmondson, Wojciech Cackowski, Dr. Federico Luzi)

2021
Osteodynamika® Level III – rozšířené techniky k ošetření fasciálního systému orgánových soustav a zjizvené tkáně malých zvířat (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)

MVDr. KLÁRA HÁZOVÁ

Vzdělání, studijní obor

1996 – 2000
Gymnázium Jevíčko – zaměření na přírodní vědy

2000 – 2006
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinárního lékařství

ODBORNÉ PRAXE

2003 – 2006
Praxe v rámci řešení diplomové práce
Farma kožešinových zvířat Vítějeves (odběr krve, zpracování krevních vzorků)
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, oddělení virologie (vyšetřování vzorků metodou ELISA, vyhodnocování výsledků)

2004 – 2006
Odborná praxe v průběhu vysokoškolského studia
Veterinární ordinace pro malá zvířata v Jaroměři a Hronově
Krajská veterinární správa, Brno
Odborná praxe u přežvýkavců, Brno a okolí

Pracovní zkušenosti

2006 – 2007
Veterinární ordinace pro malá zvířata, Brno – Veterinární lékařka

2007 – 2008
DOT diagnostics, s.r.o.

2008 – 2013
Odborný pedagog pro veterinární předměty, Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno (střední škola veterinární) – Veterinární lékařka

2013 – 2014
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno – Odborný pracovník výzkumu

2014 – dosud
Veterinární klinika Mája, s.r.o., Oslavany – Veterinární lékařka

Konference

2013
1st International Workshop on Nutrition and Intestinal Microbiota – Host Interaction in the Pig, Berlín

Další odborné vzdělání

2010
Osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech (Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

2011
Výukové metody ve vyučování odborných předmětů (NIDV)

2014
Osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů (Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)

2015
Anesteziologický seminář (Doc.Dr. Eva Eberspächer, Diplomate ACVAA)

2018
Gastroenterologie koček (Susan Little, DVM, DABVP)

2020
Dornova metoda – zvířata, Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová
Pracovní seminář Dornovy metody – zvířata, Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová
Osteodynamika® LEVEL I. – fasciální řetězce – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

2021
Osteodynamika® LEVEL II – rozšířené techniky (fasciální řetězce a lymfatický systém) – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová
Osteodynamika® LEVEL III – rozšířené techniky (fasciální systém orgánových soustav a zjizvené tkáně) – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

MVDr. JANA JURÁNKOVÁ, Ph.D. DoTh

Vzdělání, studijní obor

2002 – 2009
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

2009 – 2013
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární parazitologie, doktorské studium

Další odborné vzdělání

2013
Otitidy psů – KVL
Rentgenologie dutiny hrudní a břišní – KVL
Spinální traumata psů a koček – KVL
Neurologické kasuistiky – KVL

2015
Dornova metoda – zvířata, Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová
Dermatologická onemocnění koček – KVL
Infekční onemocnění psů – Laboklin
Základní dovednosti v aviární praxi – workshop KVL

2016
Canin Touch v požadovaném standardu The Equine Touch Foundation, MVDr. Ivana Ruddock
Dornova metoda – zvířata, pracovní seminář – psi, Česká škola Dornovy metody pro zvířata
Úvod do akupunktury psů a koček – KVL

2018
Osteodynamika® Level I – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

2019
Doporučený terapeut Dornovy metody – zvířata a Odborný konzultant, Institut zdraví zvířat s.r.o.
Aplikovaná psychologie – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

2020
Osteodynamika® Level II – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

2021
Osteodynamika® Level III – Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová

Bc. ANNA HRACHOVCOVÁ, DoTh

Vzdělání, studijní obor

2002 – 2003
Studium na střední zemědělské škole, obor agropodnikání Frýdlant v Čechách

2003 – 2007
Čtyřleté Gymnázium Dr. Randy Jablonec nad Nisou

2007 – 2011
Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Bakalářský studijní obor Specializace v pedagogice

2019 – 2020
Střední škola veterinární Emila Holuba Brno, s.r.o., jednotlivá maturitní zkouška

Další odborné vzdělání

2010
Canisterapie – Pavlína Bohunová a Marie L. Šípová

2013
Příprava psa na výkon a základy prací na balančních pomůckách pro psy – Kateřina Plačková

2015
Fyzioterapie malých zvířat – Eva Olexová
Bazální stimulace® I. – PhDr. Karolína Friedlová

2016
TTouch – Marta Mannelová

2017
Základní kurz Dornovy metody pro zvířata – Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová
Kurz první pomoci pro psy – Zuzana Wildmannová
Pracovní seminář Dornovy metody pro psy – Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová

2017 – 2018
Odborné profesní fórum „Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci“ – Elva Help – Bc. Andrea Tvrdá

2018
Aktivní účast na konferenci „Nová řešení pro rozvoj kompetencí ZOO-terapie v sociální práci“
Pracovní seminář Dornovy metody pro psy – Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová

2019
Pracovní seminář Dornovy metody pro psy – Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová
Dogfitness I. – MVDr. Veronika Gesierichová
Aplikovaná psychologie pro terapeutickou praxi – Institut zdraví zvířat, s.r.o., Andrea Dunová
Osteodynamika® Level I – Institut zdraví zvířat, s.r.o., Andrea Dunová
Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata

2020
Aktivní senzomotorické cvičení pro psy – System by Aqua-dog – Mgr. Veronika Herzogová
Osteodynamika® Level II – Institut zdraví zvířat, s.r.o.
Reflexní lymfatická masáž chodidel – PharmDr. Vendula Martinková
Dogfitness II – MVDr. Veronika Gesierichová
Zobrazovací diagnostika – páteř – RTG, MR, CT – MUDr. Darja Stark (Praktický vzdělávací workshop pro fyzioterapeuty)
Osteodynamika® Rozšířené techniky – Institut zdraví zvířat, s.r.o., Andrea Dunová
Dogfitness III – MVDr. Veronika Gesierichová
Pracovní seminář Dornovy metody pro koně – Institut zdraví zvířat, s.r.o., MVDr. Věra Benešová
Praktická aromaterapie – Akademie Nobilis Tilia (lektor: Adéla Zrubecká, MIFPA)
Úvod do aromaterapie ve světě psů – Bc. Kateřina Michálková
Osteodynamika® Level III (viscerální manipulace) – Institut zdraví zvířat, s.r.o., Andrea Dunová

Mgr. VERONIKA HERZOGOVÁ, DiS.

Vzdělání, studijní obor

2000 – 2003
Vyšší zdravotnická škola Teplice v Čechách, obor diplomovaný fyzioterapeut

2003 – 2007
Univerzita UJEP Ústí nad Labem, obor Speciální pedagogika

Zaměstnání

2005 – 2011
PL Bohnice (diplomovaný fyzioterapeut, hiporehabilitace)

2011 – 2012
Veterinární klinika Novovysočanská (veterinární fyzioterapeut)

2014 – 2019
Veterinární nemocnice IVET (veterinární fyzioterapeut)

2019 – dosud
Komplexní centrum rehabilitace zvířat AQUA-DOG – spoluzakladatelka, spolumajitelka, fyzioterapeutka, lektorka kurzů

Další odborné vzdělávání

2005
Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků v metodice hiporehabilitace – NCO NZO Brno

2006
Odborný seminář o hiporehabilitaci – UNIFY

2008
Manuální lymfodrenáž – Školící zařízení Buď Fit
Základní kurz aromaterapie – Asociace českých aromaterapeutů
Holistická aromamasáž – Asociace českých aromaterapeutů

2009
Baňková masáž a terapie – Školící zařízení Buď Fit
Indická masáž hlavy – Dexter Academy
Čínská energetická masáž – Dexter Academy

2010
Certifikát instruktora hiporehabilitační metody Charlese Fletchera – Charles Fletcher (USA)
Feldenkreisova metoda ve fyzioterapii – PLB
Význam radiodiagnostiky ve fyzioterapii – PLB

2011
Rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat – veterinární a farmaceutická univerzita Brno – dr. vet. Sabine Mai, CCRP, Msc., Mas.FTA (AUS)
Využití koní v terapeutické praxi – Certifikát lektora (85h) – Hiporehabilitační středisko – PLB
Kurz hipoterapie, biomechanika koní v terapeutické praxi – PLB

2012
Reflexní a manuální terapie koní – Refit Praha

2013
Problematika dysplazie pánevních a hrudních končetin – MVDr. Lukáš Duchek

2015
Dornova metoda – zvířata – Andrea Dunová DoTh.

2016
Fyzioterapie psů II. – MVDr. A. Tomek, DipECVN
Pes v pohybu – Šárka Janouchová

2017
Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat – Vetfair 2017
Rehabilitace sportovních a pracovních psů – Vetclasses 2017
Workshop AFRZČR – Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR

2018
Kritické situace nejen při rehabilitaci zvířat a doplňky výživy pro ortopedické pacienty – AFRZČR

2019
kurz sportovní veterinární chiropraxe – MVDr. Helena Pokorová

2020
Míčkování I.- míčková facilitace pro fyzioterapeuty a lékaře – Školící zařízení Buď Fit
Non-invasive laser in medicine plus laser class 4 in non-invasive laser medicine – celoevropský certifikát – EMLA (European Medical Laser Association) – MUDr. Miroslav Procházka

Aktivní přednášková činnost na konferencích

2017
Fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat – Vetfair 2017
Workshop AFRZČR – Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat ČR

2009
8. mezinárodní hipoterapeutická konference v Bratislavě – SHA

2007
26. česko-slovenská psychoterapeutická konference v Luhačovicích
Celostátní konference o hiporehabilitaci v Litoměřicích – UNIFY

2006
Sjezd – konference české hiporehabilitační společnosti v Litoměřicích – UNIFY

Publikační činnost

Kniha „Základy hipoterapie“ – kolektiv autorů (Hana Hermannová, Mgr. Daniela Munichová,
Mudr. Zoran Nerandžič, Mgr. Veronika Herzogová, Mgr. Tomáš Calta, František Špatný), Profi Press, 2014, ISBN : 978-80-86726-57-1
Seriál o fyzioterapii zvířat pro kynologický měsíčník Svět psů (2-11/2016)

MVDr. JANA VÁGAI, DoTh

Vzdělání, studijní obor

1998 – 2004
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

Další odborné vzdělávání

2005
Péče o urgentního pacienta  (ČAVLMZ)

2009
Neurologie pro praktického veterinárního lékaře II. (ČAVLMZ – MVDr. Petr Šrenk, MVDr. Aleš Tomek)

2010
Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvířat (ČAVLMZ)

2011
Drobní savci v klinické praxi (KVL ČR)

2014
Jak správně namasírovat psa (Physiodog)
Základní kurz Dornovy metody-zvířata (Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)
Pracovní seminář Dornovy metody-zvířata (Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová)
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Canine Touche I level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)
Manuální fyzioterapeutické techniky a rehabilitační cvičení pro psy (MVDr. Helena Potfajová)
Doporučený terapeut Dornovy metody-zvířata (Česká škola Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)

2015
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Canin Touch II level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)
Lymfatická manuální drenáž (Milena Husáková)

2016
Kurz Dornovy metody plus (lektoři MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry)
The vibromuscular harmonisation technique Modul I (Lyn Palmer, UK)
Aplikovaná zoofarmakognosie (Caroline Ingraham, UK)
Workshop Dornovy metody a Breussovy masáže (Andrea Dunová)
Vzdělávací veterinární cyklus Energyvet (MVDr. Petra Domesová)
Spirální stabilizace, kurz 1A-D (Renata Škrabalová)

2017
Rekvalifikační masérský kurz (Bc. David Rozbroj, MUDr. Bohumila Kaplanová, Ivan Pokorný)
Seminář Dogfitness I. (MVDr. Veronika Gesierichová)
Jak připravit psa na výkon (MVDr. Veronika Gesierichová)

2018
Kranio-sakrální osteopatie CSO I. a II. (Radek Neškrabal BCST)
Energyvet – vzdělávací veterinární cyklus (MUDr. Alexandra Vosátková)

2019
Energy – roční vzdělávací cyklus (MUDr. Alexandra Vosátková)
Školení PHRAMED s.r.o. a KVL ČR – Kočka- neodkladný pacient, Dif.dg onemocnění jater u koček, Ortopedie koček, Oftalmologie koček, Možnosti ovlivnění pohlavního cyklu u koček, Specifika analgezie koček
Osteodynamika® Level I –základní techniky k ošetření fasciálních řetězců (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)
Aplikovaná psychologie – Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (PhDr.Ing.Ludmila Malinová MBA )
Neurologie pro praktické lékaře (MVDr. Aleš Tomek, DipECVN)
Osteodynamika® Level II – ošetření fasciálních řetězců a lymfatického systému malých zvířat (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)
Školení PHRAMED s.r.o. a KVL ČR – Co dělat s papouškem v ordinaci, Onemocnění dentice u herbivorních savců

2020
Osteodynamika® – rozšířené humánní fasciální techniky (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)
Školení PHRAMED s.r.o. a KVL ČR – Problematika malých přežvýkavců II. (MVDr. Zdena Bezděková-Kazatelová)
Osteodynamika® Level III – ošetření fasciálního systému orgánových soustav a zjizvené tkáně malých zvířat – (Institut zdraví zvířat s.r.o., Andrea Dunová)

MVDr. DOMINIKA ŠVEHLOVÁ

Vzdělání, studijní obor

1991 – 1997
Veterinární a farmaceutická universita Brno, fakulta všeobecného veterinárního lékařství – titul MVDr.

1997 – 2000
Postgraduální studium na klinice chorob koní VFU Brno – nedostudováno

Mimoškolní vzdělání

1987 – 1990
Jazyková škola při střední ekonomické škole v Opavě – základní státní zkouška z německého jazyka

1993 – 2003
Odborné semináře České hipiatrické společnosti (Nemoci hříbat, Koliky u koní, Reprodukce koní, Ortopedie koní, Nemoci dýchacího ústrojí, Nemoci kopyta, Kůň neodkladný pacient, Infekční choroby koní, Gastroenterologie koní, Dermatologie koní, Nemoci šlach u koní)

1996
Cvičitel jezdectví ČJF

1999
Přípravný kurz na jezdeckou licenci Německé jezdecké federace v Norimberku – měděný jezdecký odznak FN

2002
The elite dressage and three-day horse: conference on equine sports medicine and science, Saumur, Francie

2007 – 2010
Ucelený tříletý kurz školy lehkosti Philippe Karla – divácká účast

2014 – 2015
Studium pedagogiky, NIDV Pardubice

2016
Základní kurz Dornova metoda – zvířata – koně (Andrea Dunová, Česká škola Dornovymetody pro zvířata)
Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse – Lectures and Practical Session (VetPD)

2018
Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – psi (Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata)

2019
The Equine Touch I (Veronika Kratochvílová, Lynn Palmer, The Equine Touch Foundation)
Tejpování koní, základní kurz (MVDr. Kamila Retta, Škola tejpování)

2020
Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – koně (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
Osteodynamika I (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
The Equine Touch II (Veronika Kratochvílová, The Equine Touch Foundation)
The Vibromuscular Harmonisation Technique 1, 2, 3 (Lynn Palmer, The Equine Touch Foundation)
Aplikovaná psychologie I (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
Fasciální a lymfatické techniky ošetřování koní, úvod do kraniosakrální terapie koní (Ing. Kateřina Kumble, Institut zdraví zvířat)

2021
Osteodynamika II (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
Kraniosakrální terapie koní (Ing. Kateřina Kumble, Institut zdraví zvířat)