„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

LEKTORSKÝ SBOR

KDO VÁS BUDE UČIT A PROVÁZET?

Nabízíme vám naše dovednosti, znalosti a ochotu vás učit. Pro vaši orientaci uvádíme podrobně náš profesní životopis. Stačí kliknout na fotku.

Mozkem i Duší Institutu zdraví zvířat je terapeutka a lektorka Andrea Dunová.

Pokud terapeut obstojí při asistencích, jeho znalosti, dovednosti i přístup k lidem a zvířatům splňují podmínky kvalitního terapeuta a uspěje při závěrečném teoretickém i praktickém prozkoušení, získá osvědčení Doporučený terapeut s možností používat status DoTh.(Dorn Therapist).

Andrea Dunová, Dorn Master Therapist

Andrea Dunová, Dorn Master Therapist

 • Dornova metoda pro psy
 • Osteodynamika I – IV
 • Aplikovaná psychologie 
Ing. KATEŘINA KUMBLE, DoTh

Ing. KATEŘINA KUMBLE, DoTh

 • Manuální rehabilitační techniky u koní
 • Fasciální řetězce a lymfatický systém u koní
 • Neurální manipulace u koní
MVDr. Věra Benešová, DoTh

MVDr. Věra Benešová, DoTh

 • Dornova metoda pro koně
 • První pomoc pro koně
 • Anatomie a fyziologie orgánových soustav koní
MVDr. Veronika Gesierichová, DoTh

MVDr. Veronika Gesierichová, DoTh

 • Stavba a funkce pohybové soustavy psů
Zuzana Wildmannová, DoTh

Zuzana Wildmannová, DoTh

 • První pomoc pro psy

ANDREA DUNOVÁ

VZDĚLÁNÍ, STUDIJNÍ OBOR

1982 – 1986
Studium na střední zemědělské škole, obor veterinární v Kroměříži

MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

1992
Akreditovaný kurz masáží a následné doplňování vzdělání na dalších kurzech a seminářích (reflexní terapie, lymfatické masáže, aromaterapie, baňkování, kinesiotaping a jiné)

1997 – 1998
Studium na Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně

1998
Atestace z lékařské mikrobiologie, parazitologie a virologie

2006
Kurz Dornovy metody (lektoři MgA. Zuzana Prouzová, Jozef Púry)

2009 – 2010
Výcvik v kraniosakrální osteopatii (Radek Neškrabal)
Základy práce s kraniosakrálním konceptem
Léze SSB-viscerocranium
Teorie a praxe ošetření komorového systému mozku, EV4 a drenáž žilních splavů crania
Teorie a praxe ošetření membránového systému, detoxikace a práce s energií
Úvod do práce s systému „Tělo a emoce“
Práce v systému „Tělo a emoce“

2014
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch I level, The Canin Touche I level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2015
Kurzy fasciálních technik (pro zvířata): The Equine Touch II level, The Canin Touch II level (lektorka MVDr. Ivana Ruddock)

2016
Odborné semináře Kraniosakrální osteopatie a psychoterapie (lektoři Radek Neškrabal, Petr Odstrčil, Mike Boxhal)
Tělo a emoce
Terapeutické přístupy k traumatu
Etické a duchovní aspekty terapeutické praxe

2016 – 2018
Osobní koučing v oblasti osobnostního rozvoje terapeuta (Psychoterapeut Petr Odstrčil)

2017 – 2018
Viscerální manipulace I-IV, výcvik v osteopatických fasciálních technikách se zaměřením na ošetření orgánů (lektor: Bc. Alena Zapletalová, žákyně J. P. Barrala, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
Viscerální manipulace I (břišní dutina)
Viscerální manipulace II (břišní dutina)
Vicscerální manipulace III (orgány pánevní dutiny)
Viscerální manipulace IV (hrudní dutina)

2018 – 2019
Práce s neurálními strukturami (Bc.Alena Zapletalová, Doc.MUDr.Petr Zach CSc.)
Práce s neurálními strukturami I (základní principy a techniky)
Práce s neurálními strukturami II (nervy horní končetiny)
Práce s neurálními strukturami III (nervy dolní končetiny)
Práce s neurálními strukturami IV (kraniální nervy)

2019
Aplikovaná psychologie
Základy obecné psychologie a psychologie osobnosti (PhDr.Ing.Ludmila Malinová MBA )
Integrating scar tissue into the fascial web
Zapojení zjizvené tkáně do fasciální sítě (Sharon Wheeler, Robert Schleip)

Ing. KATEŘINA KUMBLE, DoTh

VZDĚLÁNÍ, STUDIJNÍ OBOR

2000 – 2004
Bc. – Obecná zootechnika – AF ČZU v Praze

2011 – 2014
Ing. – Ochrana přírody – FŽP ČZU v Praze

2016 – doposud
doktorské studium – Speciální zootechnika – ZF JČU v Českých Budějovicích

Mimoškolní vzdělání

1998
Natural Horsemanship I., II. – Jurgen Malo

2010
Taneční a pohybová terapie – PhDr. Marina Stejskalová, CSc.

2014
Dornova metoda zvířata – Andrea Dunová (od 2015 Doporučený terapeut)
Dornova metoda PLUS – MgA. Zuzana Prouzová
The Equine Touch I. – MVDr. Ivana Ruddock

2015
The Equine Touch II. – MVDr. Ivana Ruddock
Stretching and mobilization class – MVDr. Ivana Ruddock
The Equine Touch III. – Lyn Palmer

2016
Kraniosakrální osteopatie (185 hod – 6 bloků) – Radek Neškrabal

2018
Osteodynamika – Andrea Dunová
Viscerální manipulace – břišní dutina I., II., hrudník – Alena Zapletalová, Bc.

2019
Equine Fascial Manipulation – Tuulia Luomala, Mika Pihlman

MVDr. VĚRA BENEŠOVÁ, DoTh

VZDĚLÁNÍ, STUDIJNÍ OBOR

2007 – 2013
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ

2011
Inseminační kurz klisny + přežvýkavci  (VFU Brno)

2013
Diagnostika a řešení kolik v terénní praxi (MVDr. Miroslav Feben)
Základní rentgenologické vyšetření koně v běžné praxi (MVDr. Jan Šterc PhD.)
Stáž Klinika chorob koní (VFU Brno)
Terénní praxe (MVDr. Jan Šterc, PhD.)

2014
Doporučený terapeut Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)
Pracovní seminář Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)
Workshop Eduvet – Veterinární praxe z pohledu psychologa aneb jak se z té naší práce nezbláznit (PhDr. Ivana Veltrubská)
Equine Touch Level I. (Lyn Palmer; UK)
Základní kurz Dornovy metody-zvířata (Andrea Dunová, MVDr. Lenka Popková)

2015
Laminitida kopyt koní – její příčiny, diagnostika a moderní léčebné postupy (Prof. Dr. Chris C. Pollit, BVSc, PhD.)
Klinická patologie u koní pro praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
Workshop Dornovy metody a Breussovy masáže (Andrea Dunová)
Equine Touch Level III.  (Lyn Palmer, UK)
Equine Touch Level II. (Lyn Palmer, UK)
Dornova metoda plus a Breussova masáž (MgA. Zuzana Prouzová – Lehrmann a Jozef Púry)
Ortopedické vyšetření koně od A do Z (MVDr. Jan Šterc PhD., MVDr. Miroslav Feben)
III. Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Barbora Bezděková PhD. DECEIM, Doc. Leoš Pavlata)

2016
Gastroenterologie u koní v praxi (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse (VetPD, UK)
Veterinární medicína pro praxi – velká zvířata (doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM)
Vetmeeting 2016 – Aktuální problémy v interní medicíně koní (. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Vendula Jandová, DECEIM, Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD. DECEIM, MVDr. Petr Jahn, CSc.)
Aplikovaná zoofarmakognosie u koní (Caroline Ingraham, UK)
Ošetření ran končetin koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)
Základy chiropraxe – metoda McTimoney – workshop (Stuart Brock)
Septické pododermatitidy (MVDr. Jan Šterc, PhD.)
The Vibromuscular Harmonization Technique Module 1 (Lyn Palmer, UK)
Setkání veterinárních lékařů spojené s cyklem přednášek (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)

2017
Onemocnění kopyta vyžadující chirurgická řešení (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD., MVDr. Jan Šterc, PhD., MVDr. Martin Brát)
Nemoci kopyt (Ing. Jana Nápravníková)
The Vibromuscular Harmonization Technique Module 2+3 (Lyn Palmer + Jo Fernandes, UK)

2018
Seminář o sedlech (MVDr. Kamila Retta)
Výživa u koní v praxi (Dr.Teresa Hollands,UK)
Rentgenologie u koní v praxi (MVDr. Marta Schmidhalter-Pekárková)
Gynekologie a porodnictví klisen (MVDr. Gabriela Macečková)

2019
První pomoc u dopravní nehody (Progress Rescue s.r.o.)
Vetfair 2019 – Rány hlavy, krku, trupu a proximálních částí končetin u koní (Doc. MVDr. Jana Mezerová, PhD.)
Školení PHRAMED s.r.o. a KVL ČR – téma: problematika malých přežvýkavců, GIT problémy, metody odrohování, základy reprodukce, infekční onemocnění GIT u ovcí a koz, infekční onemocnění CLA (MVDr. Zdenka Bezděková-Kazatelová, MVDr. Ivana Šimková, MVDr. Vít Hrachovec)
Dermatologie u koní v praxi (Professor Derek Knottenbelt OBE, BVM&S,DVM&S, DipECEIM, dACVIM, MRCVS)

MVDr. VERONIKA GESIERICHOVÁ, DoTh

Vzdělání, studijní obor

2008 – 2015
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – obor veterinární lékařství

Mimoškolní vzdělání

2009 – 2010
Stretching the performance dog, Debbie (Gross) Torraca
Strengthening the performance dog, Debbie (Gross) Torraca
Get on the ball, Debbie (Gross) Torraca

2013
Dornova metoda – zvířata, Andrea Dunová

2015
Pracovní seminář Dornovy metody – zvířata, Andrea Dunová
Doporučený terapeut Dornovy metody – zvířata, Andrea Dunová
Canine Touch Level 1, MVDr. Ivana Ruddock

2016
The Equine Touch I. – MVDr. Ivana Ruddock

2019
Osteodynamika I. – Andrea Dunová

2020
Viscerální manipulace I. – Bc. Alena Zapletalová

ZUZANA WILDMANOVÁ, DoTh

Vzdělání, studijní obor

2002 – 2006
Střední odborná škola veterinární a zemědělská v Českých Budějovicích -Veterinární technik

2006 – 2012
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – nedostudováno

2018 – dosud
Vyšší odborná škola zdravotnická v Praze- Diplomovaný zdravotnický záchranář

Mimoškolní vzdělání

2014
Dornova metoda – zvířata Andrea Dunová

2015
Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – psi – Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata
Trigger Points – Úvod do teorie a praxe – Mgr. Jiří Bartošík, Rekvalifikační a vzdělávací centrum Praha
Trigger Points -Edu Spa
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví – Edu Spa
Medová masáž – Edu Spa
Základní kurz aromaterapie – Martina Hanzlíková, Asociace českých aromaterapeutů
Aromaterapie nejen pro zvířata – Aromafauna

2016
Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – koně – Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata
The Canine Touch I – Lyn Palmer, The Equine Touch Foundation
Dornova metoda Plus – Zuzana Prouzová, Jozef Púry, Dornova metoda Plus
Workshop Dornovy metody Plus, PaeDr. Marie Trojanová, Trojcentrum
Workshop Dornovy metody Plus, Andrea Dunová
Doporučený terapeut Dornovy metody pro zvířata, Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata
Fyzioterapie psů II, MVDr. Ivo Hylák, MVDr. Aleš Tomek
Registrace u KVS – Soukromý veterinární technik- fyzioterapeut, číslo registrace T41001

2017
Rekvalifikace Člen první pomoci, Bc. Jakub Holeňa,DiS., Resys záchranná služba
Aplikovaná zoofarmakognozie pro zvířata, Caroline Ingraham
Osteodynamika, Andrea Dunová, Centrum celostní péče Archa
Warm Up a Cool Down, Mirjam Knauer
Erste Hilfe beim Hund, Johanniter Wien
Erste Hilfe beim Hund und Katze, Diplom Tierärtztin Mag. Daniela Slavik- Maleczek, Kleintierklinik
Breitensee Wien
Erste Hilfe beim Hund, Pfotenland Bildungszentrum, Treffen

2018
Tejpování koní,MVDr. Kamila Retta, Škola tejpování
Erste Hilfe beim Hund, Dr. H. Thomas, Deutsches Rotes Kreuz
Tellington Touch Workshop, Marta Mannelová

2019
Aplikovaná psychologie, PhDr. Ing. Ludmila Malinová MBA