KLÍČOVÉ INFORMACE

REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO KONĚ

Časový plán vzdělávacího programu Dornova metoda pro koně: 20 h + 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize Dornova metoda pro koně (pracovní seminář): 10 h Osteodynamika I: 23 h Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav: 5 h Fasciální terapie pro koně I-III:I Úvod do manuálních terapií:...

číst více

MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA

Časový plán vzdělávacího programu Dornova metoda (kurz): 20 hod + 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize Dornova metoda (pracovní seminář): 10 h Osteodynamika I-IV: OD I: 23 h + 20 h povinná asistence OD II: 20 h + 20 h povinná asistence OD III: 23 h + 20 h povinná asistence OD IV: 23 h + 20 h...

číst více

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R Co znamená PROFESNÍ KVALIFIKACE a co je jejím cílem? „Profesní kvalifikace (PK) je definována...

číst více

Rehabilitace

Rehabilitace představuje soubor metod, jejichž cílem je ve všech směrech minimalizovat dopad onemocnění na život pacienta. Jde o metody snažící se o znovuzavedení (obnovení, oživení, regeneraci) původního stavu pacienta pomocí různých postupů a technik. Princip rehabilitace Komplexní (ucelená)...

číst více

Další vzdělání

V Institutu zdraví zvířat s.r.o. probíhá další vzdělávání. Co to znamená v praxi? Další vzdělávání je forma vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce, zpravidla plynule navazuje na formální počáteční vzdělávání. Jedná se tedy o celoživotní proces učení, který dospělého jedince buď posouvá...

číst více

7 ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Základním principem vzdělávání na Institutu zdraví zvířat je osobnostní rozvoj terapeuta, jeho znalostí, dovedností a schopností je použít v praxi. 1.OTEVŘENOST Otevřít se novým úhlům pohledu na funkci lidského i zvířecího těla a psychiky. Objevovat nové přístupy a překračovat stereotypní...

číst více

MANUÁLNÍ TERAPIE

Manuální terapie je definována jako přístup využívající specifické manuální (ruční) techniky k ošetření pojivových tkání a kloubních spojení v celém těle. Techniky obsahují masáž, pasivní i aktivní mobilizaci kloubů a pojivových tkání nebo specifické lokalizované doteky k uvolnění napětí...

číst více