KLÍČOVÉ INFORMACE

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R Co znamená PROFESNÍ KVALIFIKACE a co je jejím cílem? „Profesní kvalifikace (PK) je definována...

číst více

Rehabilitace

Rehabilitace představuje soubor metod, jejichž cílem je ve všech směrech minimalizovat dopad onemocnění na život pacienta. Jde o metody snažící se o znovuzavedení (obnovení, oživení, regeneraci) původního stavu pacienta pomocí různých postupů a technik. Princip rehabilitace Komplexní (ucelená)...

číst více

Další vzdělání

V Institutu zdraví zvířat s.r.o. probíhá další vzdělávání. Co to znamená v praxi? Další vzdělávání je forma vzdělávání dospělých osob po vstupu na trh práce, zpravidla plynule navazuje na formální počáteční vzdělávání. Jedná se tedy o celoživotní proces učení, který dospělého jedince buď posouvá...

číst více

ROZDÍLY MEZI FYZIO-TERAPEUTEM A MANUÁLNÍM TERAPEUTEM

Oba směry používají v názvu slovo terapie. Obě skupiny pracují na základě znalostí anatomie a disponují specifickými dovednostmi k ošetření pohybového aparátu. Přes společný základ jde o rozdílné filozofie v přístupu ke zdraví zvířat a ke způsobu praktikování ošetření.

číst více

7 ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Základním principem vzdělávání na Institutu zdraví zvířat je osobnostní rozvoj terapeuta, jeho znalostí, dovedností a schopností je použít v praxi. 1.OTEVŘENOST Otevřít se novým úhlům pohledu na funkci lidského i zvířecího těla a psychiky. Objevovat nové přístupy a překračovat stereotypní...

číst více

ÚČEL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

„MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY V PRINCIPU OSTEOPATIE PRO ZVÍŘATA“ Vytvořili jsme vzdělávací program, který reaguje na požadavky trhu práce, zejména na potřebu získání odborné kompetence ve specifických manuálních technikách k ošetření pohybového aparátu zvířat v zájmových chovech. Možnost uplatnění...

číst více

MANUÁLNÍ TERAPIE

Manuální terapie je definována jako přístup využívající specifické manuální (ruční) techniky k ošetření pojivových tkání a kloubních spojení v celém těle. Techniky obsahují masáž, pasivní i aktivní mobilizaci kloubů a pojivových tkání nebo specifické lokalizované doteky k uvolnění napětí...

číst více

OSTEODYNAMIKA V PRAXI 

Základním principem celostního ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY je orientace podle dané metodiky bez použití invazivního přístupu. Specifický je i vědomý terapeutický přístup. OSTEODYNAMIKA je terapie, pomocí které lze ošetřovat lidi i zvířata od narození do pozdního věku. Pro tuto terapii je...

číst více

OSTEODYNAMIKA® OCHRANNÁ ZNÁMKA

OSTEODYNAMIKA® získala ochrannou známku v roce 2018 po šestiletém prověřování. Proč má OSTEODYNAMIKA® ochrannou známku? Záměrem je: zajistit udržení jednotné metodiky manuální terapeutické techniky, její princip a směřování zamezit zneužití a šíření zkreslených, nedostatečných a nesprávných...

číst více