KLÍČOVÉ INFORMACE

ROZDÍLY MEZI FYZIO-TERAPEUTEM A MANUÁLNÍM TERAPEUTEM

Oba směry používají v názvu slovo terapie. Obě skupiny pracují na základě znalostí anatomie a disponují specifickými dovednostmi k ošetření pohybového aparátu. Přes společný základ jde o rozdílné filozofie v přístupu ke zdraví zvířat a ke způsobu praktikování ošetření.

číst více

7 ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Základním principem vzdělávání na Institutu zdraví zvířat je osobnostní rozvoj terapeuta, jeho znalostí, dovedností a schopností je použít v praxi. 1.OTEVŘENOST Otevřít se novým úhlům pohledu na funkci lidského i zvířecího těla a psychiky. Objevovat nové přístupy a překračovat stereotypní...

číst více

ÚČEL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

„MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY V PRINCIPU OSTEOPATIE PRO ZVÍŘATA“ Vytvořili jsme vzdělávací program, který reaguje na požadavky trhu práce, zejména na potřebu získání odborné kompetence ve specifických manuálních technikách k ošetření pohybového aparátu zvířat v zájmových chovech. Možnost uplatnění...

číst více

MANUÁLNÍ TERAPIE

Manuální terapie je definována jako přístup využívající specifické manuální (ruční) techniky k ošetření pojivových tkání a kloubních spojení v celém těle. Techniky obsahují masáž, pasivní i aktivní mobilizaci kloubů a pojivových tkání nebo specifické lokalizované doteky k uvolnění napětí...

číst více

OSTEODYNAMIKA V PRAXI 

Základním principem celostního ošetření pomocí OSTEODYNAMIKY je orientace podle dané metodiky bez použití invazivního přístupu. Specifický je i vědomý terapeutický přístup. OSTEODYNAMIKA je terapie, pomocí které lze ošetřovat lidi i zvířata od narození do pozdního věku. Pro tuto terapii je...

číst více

OSTEODYNAMIKA® OCHRANNÁ ZNÁMKA

OSTEODYNAMIKA® získala ochrannou známku v roce 2018 po šestiletém prověřování. Proč má OSTEODYNAMIKA® ochrannou známku? Záměrem je: zajistit udržení jednotné metodiky manuální terapeutické techniky, její princip a směřování zamezit zneužití a šíření zkreslených, nedostatečných a nesprávných...

číst více

CO JE TO OSTEODYNAMIKA?

Osteodynamika ®je soubor manuálních fasciálních technik v principu osteopatie, které celostně ošetřují pojivové tkáně-fascie všech orgánových soustav.   Co je cílem ošetření pomocí Osteodynamiky®?  celostní ošetření fasciálního systému uvolnění stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních...

číst více