„Mistra dělá trénink a vytrvalost.“

KDO JE ODBORNÝ KONZULTANT?

Zavedení statusu ODBORNÝ KONZULTANT je spojeno se službami pro absolventy kurzů a seminářů Institutu zdraví zvířat s.r.o.

Jakou činnost vykonává ODBORNÝ KONZULTANT?

 • Poskytuje individuální konzultace v oboru Manuální rehabilitační techniky v principu osteopatie.
 • Specializuje se na techniky Dornova metoda pro zvířata a Osteodynamika.
 • Poskytuje odborné vedení, rady a konzultace.
 • Kromě profesních rad poskytuje i psychickou podporu.
 • Působí jako profesní vzor a inspiruje svou prací a svým přístupem k lidem i zvířatům.
 • Služba je zpoplatněná za stanovený poplatek.

Jaké jsou PODMÍNKY pro žadatele o služby ODBORNÉHO KONZULTANTA?

 • Žadatel musí být absolventem kurzu Dornovy metody pro zvířata, případně i následných kurzů v Institutu zdraví zvířat s.r.o.
 • Žadatel se konzultace se účastní s vlastním zvířetem, které nemá zdravotní omezení. Žadatel se může konzultace účastnit i s cizím zvířetem, pokud k tomu svolil majitel zvířete a zvíře taktéž nemá zdravotní omezení.
 • Žadatel o konzultaci by měl být po absolvování kurzu nanejvýš jeden rok. Pokud od kurzu uplynula delší doba, doporučuje se absolvování pracovního semináře. (pouze doporučení)

Jak získat status ODBORNÉHO KONZULTANTA?

 • ODBORNÉHO KONZULTANTA jmenují lektoři na základě výsledků dlouhodobé činnosti, má status Doporučený terapeut a vykonává profesionálně profesi terapeuta, má komunikační dovednosti a schopnost vést individuální praxi.

Jaké jsou povinnosti ODBORNÉHO KONZULTANTA?

 • Řídí se Pravidly Doporučeného terapeuta.
 • Celoživotně se vzdělává v oboru zdraví zvířat.
 • Je oprávněn poskytovat konzultace, nikoli však Dornovu metodu pro zvířata a Osteodynamiku vyučovat.

Jak může být ukončena činnost ODBORNÉHO KONZULTANTA?

 • Na základě vlastního rozhodnutí.
 • Může být odvolán lektory pro závažné porušení pravidel Doporučeného terapeuta nebo z důvodu závažného profesního selhání.