O INSTITUTU

Zvířata si zaslouží informované a vědomé majitele i odborníky

JAKÝ ZPŮSOB VZDĚLÁVÁNÍ SI MŮŽETE ZVOLIT?

V Institutu zdraví zvířat je vzdělávání členěno do dvou základních linií:

Linie DALŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Toužíte se stát profesionálním terapeutem zvířat? Chcete být odborníkem ve svém oboru? Jaký je význam dalšího odborného vzdělávání?

Další odborné vzdělávání je „celoživotní proces učení, který dospělého jedince buď posouvá na vzdělanostním žebříčku, nebo mu rozšiřuje povědomí v oboru jeho činnosti či nad rámec jeho dosavadního zájmu. Další vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení postojů, znalostí, schopností, vědomostí, dovedností a kompetencí klíčových pro konkurenceschopnost vzdělávaného nebo pro
jeho lepší uplatnění ve společnosti.“

Nabízíme vzdělávací programy, sestavené z jednotlivých kurzů (modulů). V každém kurzu získáte informace, které společně  poskládají mozaiku znalostí a dovedností a vytvoří ucelený systém k účinné péči o zdraví zvířat.

Linie NEFORMÁLNÍHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Chcete trávit smysluplně svůj volný čas? Rádi byste se naučili ošetřovat zvířata, i když nejste z oboru? Hledáte funkční projekty k ochraně zvířat s možností osobní účasti?

Celoživotní vzdělávání představuje prožitkové, zájmové vzdělávací kurzy, semináře a projekty s cílem nabídnout možnosti a způsoby péče o zdraví zvířat.

  KDO SE VZDĚLÁVÁ V INSTITUTU ZDRAVÍ ZVÍŘAT?

  Dospělí lidé, kteří se vzdělávat opravdu chtějí.
  Institut zdraví zvířat není pro každého. Je otevřen pouze lidem s chutí do práce na sobě sama, s vášní pro vědění i poznávání a s touhou být prospěšný nejen sám sobě, ale také zvířatům a lidem kolem sebe.

  KDE VZDĚLÁVACÍ KURZY PROBÍHAJÍ?

  Každý si může zvolit místo kurzu podle dostupnosti.

  Kurzy probíhají v Praze, Brně, Vojkovicích (Frýdek-Místek), Havířově ve vzdělávacích střediscích a školách.

  Místo konání najdete v nabídce u vámi zvoleného kurzu.

  Pro střední veterinární školy pořádáme kurzy v Kroměříži a Lanškrouně.

  JAK SE PŘIHLÁSIT NA KURZY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU?

  1. Zvolte si ODBORNÉ nebo CELOŽIVOTNÍ vzdělávání a klikněte na ně.
  2. Přihlašte se na zvolený kurz vyplněním elektronické přihlášky.
  3. Řiďte se pokyny z informačního e-mailu, který vám přijde po odeslání přihlášky.
  4. Pokud e-mail netrefí do vaší schránky, kontaktujte nás elektronicky nebo telefonicky.

  A MŮŽETE SE TĚŠIT NA KURZ