Vzdělání, studijní obor

1991 – 1997

 • Veterinární a farmaceutická universita Brno, fakulta všeobecného veterinárního lékařství – titul MVDr.


1997 – 2000

 • Postgraduální studium na klinice chorob koní VFU Brno – nedostudováno

Mimoškolní vzdělání

1987 – 1990

 • Jazyková škola při střední ekonomické škole v Opavě – základní státní zkouška z německého jazyka


1993 – 2003

 • Odborné semináře České hipiatrické společnosti (Nemoci hříbat, Koliky u koní, Reprodukce koní, Ortopedie koní, Nemoci dýchacího ústrojí, Nemoci kopyta, Kůň neodkladný pacient, Infekční choroby koní, Gastroenterologie koní, Dermatologie koní, Nemoci šlach u koní)


1996

 • Cvičitel jezdectví ČJF


1999

 • Přípravný kurz na jezdeckou licenci Německé jezdecké federace v Norimberku – měděný jezdecký odznak FN


2002

 • The elite dressage and three-day horse: conference on equine sports medicine and science, Saumur, Francie


2007 – 2010

 • Ucelený tříletý kurz školy lehkosti Philippe Karla – divácká účast


2014 – 2015

 • Studium pedagogiky, NIDV Pardubice


2016

 • Základní kurz Dornova metoda – zvířata – koně (Andrea Dunová, Česká škola Dornovymetody pro zvířata)
 • Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse – Lectures and Practical Session (VetPD)


2018

 • Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – psi (Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata)


2019

 • The Equine Touch I (Veronika Kratochvílová, Lynn Palmer, The Equine Touch Foundation)
 • Tejpování koní, základní kurz (MVDr. Kamila Retta, Škola tejpování)


2020

 • Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – koně (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
 • Osteodynamika I (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
 • The Equine Touch II (Veronika Kratochvílová, The Equine Touch Foundation)
 • The Vibromuscular Harmonisation Technique 1, 2, 3 (Lynn Palmer, The Equine Touch Foundation)
 • Aplikovaná psychologie I (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
 • Fasciální a lymfatické techniky ošetřování koní, úvod do kraniosakrální terapie koní (Ing. Kateřina Kumble, Institut zdraví zvířat)


2021

 • Osteodynamika II (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)
 • Kraniosakrální terapie koní (Ing. Kateřina Kumble, Institut zdraví zvířat)