Vzdělání, studijní obor

1991 – 1997

Veterinární a farmaceutická universita Brno, fakulta všeobecného veterinárního lékařství – titul MVDr.

1997 – 2000

Postgraduální studium na klinice chorob koní VFU Brno – nedostudováno

Mimoškolní vzdělání

1987 – 1990

Jazyková škola při střední ekonomické škole v Opavě – základní státní zkouška z německého jazyka

1993 – 2003

Odborné semináře České hipiatrické společnosti (Nemoci hříbat, Koliky u koní, Reprodukce koní, Ortopedie koní, Nemoci dýchacího ústrojí, Nemoci kopyta, Kůň neodkladný pacient, Infekční choroby koní, Gastroenterologie koní, Dermatologie koní, Nemoci šlach u koní)

1996

Cvičitel jezdectví ČJF

1999

Přípravný kurz na jezdeckou licenci Německé jezdecké federace v Norimberku – měděný jezdecký odznak FN

2002

The elite dressage and three-day horse: conference on equine sports medicine and science, Saumur, Francie

2007 – 2010

Ucelený tříletý kurz školy lehkosti Philippe Karla – divácká účast

2014 – 2015

Studium pedagogiky, NIDV Pardubice

2016

Základní kurz Dornova metoda – zvířata – koně (Andrea Dunová, Česká škola Dornovymetody pro zvířata)

Back, Sacroiliac and Pelvic Problems of the Horse – Lectures and Practical Session (VetPD)

2018

Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – psi (Andrea Dunová, Česká škola Dornovy metody pro zvířata)

2019

The Equine Touch I (Veronika Kratochvílová, Lynn Palmer, The Equine Touch Foundation)

Tejpování koní, základní kurz (MVDr. Kamila Retta, Škola tejpování)

2020

Pracovní seminář Dornova metoda – zvířata – koně (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)

Osteodynamika I (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)

The Equine Touch II (Veronika Kratochvílová, The Equine Touch Foundation)

The Vibromuscular Harmonisation Technique 1, 2, 3 (Lynn Palmer, The Equine Touch Foundation)

Aplikovaná psychologie I (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)

Fasciální a lymfatické techniky ošetřování koní, úvod do kraniosakrální terapie koní (Ing. Kateřina Kumble, Institut zdraví zvířat)

2021

Osteodynamika II (Andrea Dunová, Institut zdraví zvířat)

Kraniosakrální terapie koní (Ing. Kateřina Kumble, Institut zdraví zvířat)