Manuální lymfodrenáž u koní

Tento modul přímo navazuje na znalosti a dovednosti získané v modulu Myofasciální techniky u koní. Obsahem tohoto modulu je teoretický úvod do anatomie oběhového a lymfatického systému a nácvik manuálních technik k ošetření lymfatického systému koní. Cílem technik je obnova, zlepšení a uchování fyziologického stavu oběhového a lymfatického systému koní.

Manuální lymfodrenáž u koní

Teoretický obsah modulu

Praktický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi