Kraniosakrální terapie u koní III. + viscerální terapie

Tento modul přímo navazuje na znalosti a dovednosti získané v modulu Kraniosakrální terapie u koní II. Zaměřuje se na prohloubení praktických dovedností v ošetření koní pomocí kraniosakrálních terapií a na ošetření vnitřních orgánů za pomoci viscerální terapie.

Kraniosakrální terapie u koní III. + viscerální terapie

Teoretický obsah modulu

Praktický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi