Kraniosakrální terapie u koní II.

Tento modul přímo navazuje na znalosti a dovednosti získané v modulu Kraniosakrální terapie u koní I. Kromě procvičení dříve získaných dovedností zahrnuje kompletní ošetření lebky a souvisejících struktur na principech osteopatických i biodynamických.

Kraniosakrální terapie u koní II.

Teoretický obsah modulu

Praktický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi