Myofasciální techniky u velkých zvířat

Kurz je zaměřen na základní fasciální manipulace, práci s fasciálními řetězci, propriocepcí, základní ošetření zjizvené tkáně a práci s lymfatickým systémem. Veškeré techniky, anatomické a funkční souvislosti a propojení s pracovním využitím zvířat jsou probrány teoreticky, částečně nacvičeny na lidech a následně aplikovány na koních, v případě možnosti i jiných hospodářských zvířatech.

Teoretický obsah modulu

Praktický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi