Fasciální techniky u koní

Tento modul navazuje na znalosti a dovednosti získané v modulu Dornova metoda pro zvířata. Základní nácvik technik probíhá ve dvojicích na lidském těle, praktický nácvik pak již na koních. Součástí kurzu jsou i techniky k ošetřeníí zjizvené tkáně.

Teoretický obsah modulu

Praktický obsah modulu

Přínos modulu pro praxi