Aplikovaná ortopedie a neurologie koní

Onemocnění končetin patří mezi velmi časté zdravotní problémy koní a každý terapeut koní, ale i majitel, jezdec a trenér by měli dokázat rozpoznat příznaky jejich onemocnění, provést první pomoc a především jim předcházet. Je také třeba rozpoznat patologické pohybové projevy vycházející z pohybové nebo nervové soustavy a hledat jejich vztah k ustájení, krmení či pracovnímu využívání koní.

Pro koho je kurz určen

Teoretický a praktický obsah kurzu

Praktický přínos kurzu

Fyziologie a patologie kopyt

Na kopytech stojí celý kůň, proto je jejich zdraví a rovnováha klíčovým faktorem pro zdraví a rovnováhu celého těla a následně i jeho pohybu a využití. Kdo chce posuzovat zdraví a funkčnost těla koně, ať už z hlediska fyzioterapie, jezdeckého či vozatajského využití nebo i dalšího uplatnění v chovu, měl by znát:

  • vzhled a funkci zdravého – funkčního – deformovaného kopyta
  • vztah kopyta – postoj – držení těla – pohyb – zdraví celého koně
  • základní principy správného podkování – správného bosého trimu
  • souvislost kopyta – povrch terénu – životní prostředí – pohyb a práce

Pro koho je kurz určen

Teoretický a praktický obsah kurzu

Praktický přínos kurzu