Certifikované programy

 Svůj talent a čas věnovaný studiu můžete prokázat u certifikované zkoušky. Vaši klienti ocení péči odborníka.

Co získáte absolvováním Certifikovaných vzdělávacích programů?

V každém modulu získáte teoretické informace i praktické dovednosti k účiné rehabilitaci a péči o zdraví zvířat.

Připravíte se na složení státem uznaných zkoušek k získání Profesní kvalifikace v oborech:

 • Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R
 • Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat 41-140-M

Získáte status Certifikovaného terapeuta zvířat.

OSTEODYNAMIKA® - MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA

Rekondiční a regenerační péče pro malá zvířata

Veterinární rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Osteodynamika® - manuální fasciální terapie pro zvířata

Vzdělávací program

 • Tvoří systém návazných kurzů (modulů) se specializací na manuální fasciální techniky v principu osteopatie.
 • Prohlubuje znalosti anatomie a fyziologie o fasciální problematiku a umožňuje získat širší úhel pohledu na pohybový aparát a orgánové soustavy v souvislosti s fasciálním systémem.
 • Obsahuje jedinečné a účinné manuální fasciální techniky pro veterinární odborníky a manuální terapeuty, potřebné k odborné péči o zvířecí pacienty v rehabilitaci zvířat (v oboru veterinární myoskeletální medicíny).

Časový plán vzdělávacího programu

Časová dotace celého programu OSTEODYNAMIKA-MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE PRO ZVÍŘATA: 214 hodin (teorie: 78,5h, procvičování: 105,5 h, praxe: 24h)

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová

 • 27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)
 • Povinná supervize: 6 hodin
 • Možnost asistence na kurzu


Dornova metoda (pracovní seminář): Bc. Anna Hrachovcová CAOTh, DoTh,

 • 13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

 

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová

 • OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h)
 • OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h
 • OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h
 • OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

 

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh

 • 20 hodin (teorie)

 

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová

 • 8 hodin (teorie)

 

Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program a složení zkoušky získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT OSTEODYNAMIKY PRO ZVÍŘATA (CAOTh Certified Animal Osteodynamic Therapist)

Jaký status odborníka získáte?

CERTIFIKOVANÝ TERAPEUT OSTEODYNAMIKY PRO ZVÍŘATA (CAOTh Certified Animal Osteodynamic Therapist)

Důležité informace pro uchazeče

Certifikovaný program je zakončen zkouškou, která probíhá současně se zkouškou k získání Profesní kvalifikace. Po složení zkoušky absolvent obdrží Certifikát odbornosti a státem uznané Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Rekondiční a regenerační péče pro malá zvířata

Vzdělávací Certifikovaný program k získání znalostí a dovedností k provádění rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, geriatrické a paliativní péče a péče o sportující psy.
Tento program je určen k přípravě ke zkouškám k získání státem uznané Profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat (kód 41-140-M).

Časový plán Certifikovaného vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Časová dotace celého vzdělávacího programu REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 238 hodin (teorie: 99,5, procvičování:114,5, praxe: 24)

Obsah Certifikovaného vzdělávacího programu

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová 

27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)

Povinná supervize: 6 hodin

Dornova metoda (pracovní seminář): Andrea Dunová

13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h)

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

 

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová 

OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) 

OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

 

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh,

20 hodin (teorie) 

 

Rekondice a regenerace: MVDr. Dominika Bitomská CSARTh, CAOTh, DoTh

16 hodin (7 h teorie + 9 h procvičování)

 

První pomoc pro psy: Zuzana Wildmannová DiS.,DoTh.

11 hodin (teorie)

Protetika, ortotika: Ing.Michaela Zoulová DoTh.

3 hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová 

8 hodin (teorie)

Cíl Certifikovaného vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Po absolvování uceleného vzdělávacího programu a složení závěrečné státem uznané zkoušky získáte 

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Pracovník pro rekondici a regeneraci malých zvířat (kód 41-140-M)
 • Certifikát odbornosti a možnost používat status: CERTIFIKOVANÝ REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT (CARRTh Certified Animal Reconditioning and Regenerationing Therapist)

Profesní kvalifikace

Zkoušku k získání profesní kvalifikace mohou absolvovat i zájemci, kteří neabsolvovali žádný vzdělávací program Institutu zdraví zvířat. Zájemce nedokládá dosažené vzdělání v oboru, veškeré vzdělávací programy Institutu zdraví zvířat jsou pouze doporučené, ale nejsou povinné. Okruhy pro zkoušky se řídí předpisem Národního pedagogického institutu.

Veterinární rehabilitace a fyzioterapie malých zvířat

Vzdělávací Certifikovaný program k získání znalostí a dovedností k provádění veterinární rehabilitace (myoskeletálních manuálních technik, fyzioterapie, fyziatrie) malých zvířat.

Tento vzdělávací program poskytuje komplexní přípravu na zkoušku k získání Profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (Kód: 43-001-R)

Časový plán Certifikovaného vzdělávacího programu

Výuková hodina je 45 minut (teorie a procvičování). Supervize je 60 minut.

Časová dotace celého vzdělávacího programu VETERINÁRNÍ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 334 hodin (teorie 132  h + procvičování 154 h + praxe 48 h)

Obsah Certifikovaného vzdělávacího programu

Dornova metoda (kurz): Andrea Dunová

27 hodin (teorie: 15 h + procvičování 12: h)

Povinná supervize: 6 hodin

Možnost asistence na kurzu Dornovy metody (po absolvování povinné supervize a pracovním semináři).

Dornova metoda (pracovní seminář): Andrea Dunová

13 hodin (teorie: 3,5 h + procvičování: 9,5 h) 

Osteodynamika I-IV: Andrea Dunová 

OD I: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) 

OD II: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD III: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

OD IV: 29 hodin (teorie: 8 h + procvičování 21 h) + povinná supervize: 6 h

Aplikovaná neurologie: MVDr. Klára Házová CAOTh, DoTh

20 hodin (teorie) 

Fyzioterapie malých zvířat: Mgr.Veronika Herzogová,Dis

68 hodin (teorie: 35,5 h + procvičování: 32,5 h) + povinná supervize: 24 h

Sekce fyzioterapie je rozdělena do několika samostatných modulů:

 • Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 1

7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h

 • Měkké techniky v rehabilitaci zvířat – Level 2

7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h

 • Aktivní senzomotorické cvičení pro psy

7 hodin (teorie: 3 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 1 h

 • Komplexní rehabilitace psa po výhřezu meziobratlové ploténky a jiných kompresivních nemocí míchy

13,5 h (teorie: 9,5 h + procvičování: 4 h) + povinná supervize: 5 h

 • Fyzikální terapie v rehabilitaci zvířat I. – Elektroterapie, Magnetoterapie, Termoterapie, Fototerapie, Mechanoterapie (9h)

12 h (teorie: 6,5 h + procvičování: 5,5 h) + povinná supervize: 8 h

 • Fyzikální terapie v rehabilitaci zvířat II. – Aquaterapie

21,5 h (teorie: 10,5 h + procvičování: 11 h) + povinná supervize: 8 h

 • Praxe
  • Individuální praxe s vlastním psem (supervize) 8 h (možnost 2 x 4 h, nebo dle domluvy)
  • Praxe na veterinárním pracovišti – veterina a rehabilitační centrum Egnevet Bílina s pacienty – 16 h (2 dny po 8 h)


Aktivní pohybová terapie
: MVDr. Veronika Uhlířová DoTh.

 31 hodin (teorie: 15 h + procvičování 16 h)

Protetika, ortetika: Ing.Michaela Zoulová DoTh.

3  hodin (teorie)

Aplikovaná psychologie: Andrea Dunová 

8 hodin (teorie)

Cíl Certifikovaného vzdělávacího programu

Po absolvování uceleného vzdělávacího programu a složení závěrečné státem uznané zkoušky získáte 

 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat (Kód: 43-001-R)
 • Certifikát odbornosti a možnost používat status: CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ TERAPEUT MALÝCH ZVÍŘAT (CSARTh Certified Small Animal Rehabilitation Therapist)

Profesní kvalifikace

Zkoušku k získání profesní kvalifikace mohou absolvovat i zájemci, kteří neabsolvovali žádný vzdělávací program Institutu zdraví zvířat. Zájemce nedokládá dosažené vzdělání v oboru, veškeré vzdělávací programy Institutu zdraví zvířat jsou pouze doporučené, ale nejsou povinné. Okruhy pro zkoušky se řídí předpisem Národního pedagogického institutu.

Absolvovali jste certifikovaný program a chcete získat Osvědčení o získání profesní kvalifikace?