PROFESNÍ KVALIFIKACE

Institut zdraví zvířat s.r.o. je Autorizovanou osobou umožňující realizaci a absolvování státem uznané zkoušky k získání profesní kvalifikace Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat 43-001-R Co znamená PROFESNÍ KVALIFIKACE a co je jejím cílem? „Profesní...

Rehabilitace

Rehabilitace představuje soubor metod, jejichž cílem je ve všech směrech minimalizovat dopad onemocnění na život pacienta. Jde o metody snažící se o znovuzavedení (obnovení, oživení, regeneraci) původního stavu pacienta pomocí různých postupů a technik. Princip...