ČASTÉ DOTAZY

„Nové počátky se rodí v bytostném tázání.“

Otázky provází každý důležitý krok v životě. Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy zájemců o vzdělávací program nebo jednotlivé kurzy.
Musím mít odborné veterinární nebo zemědělské vzdělání?

Ne. Pokud máte jakékoliv středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a jste ochotni naladit mozek na příjem nových informací i dovedností, máte skvěle našlápnuto.

Jaké odborné materiály si mám přečíst ještě před kurzem?

Konkrétní informace a naladění se na tón kurzu najdete v knížce Dornova metoda pro zvířata. Pokud si ji objednáte na tomto webu, najdete v ní i věnování a podpis a zároveň nás autory podpoříte.

Musím absolvovat kurzy v určeném pořadí?

Ano. Kurzy jsou návazné a postupně rozšiřují a prohlubují informace a dovednosti. Základem je kurz Dornovy metody pro zvířata, následuje Osteodynamika I a Aplikovaná psychologie. Dále se můžete rozhodnout pro specializaci pro koně nebo malá zvířata, ale opět v určeném pořadí.

Může se můj pes zúčastnit kurzu, když má zdravotní omezení?

Pes, účastnící se kurzu musí být zdravotně způsobilý. S případnými zdravotními omezeními zvířete je nutné seznámit lektory ještě před počátkem kurzu prostřednictvím e-mailu.

Je účast na kurzu vhodná pro štěňata?

Ne, není vhodná účast štěňat mladších 18 měsíců. Důvodem není omezení zdravotní, ale velká psychická zátěž pro mladé psy.

Může se kurzu zúčastnit každý?

Dobře zvažte zdravotní a psychickou způsobilost svoji i zvířete, se kterým se kurzu účastníte. Kurz je poměrně náročný na soustředění i na fyzický výkon.

Je účast na kurzu povolená hárající feně?

S ohledem na ostatní účastníky kurzu není dovolena účast hárajícím fenám.

Jaká je věková hranice pro účast na kurzu?

Věková hranice je stanovena na 18 let. Zájemci ve věku 15-18 let se mohou kurzu účastnit pouze v doprovodu dospělých, kteří se jej účastní zároveň s nezletilým zájemcem. Osoby mladší 15 let se kurzu účastnit nemohou.

Jak se můžu na kurz přihlásit?

Vyplníte a odešlete elektronickou přihlášku. Po obdržení přihlášky vám bude ze systému automaticky zaslán e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky a s obecnými pokyny, jak dále postupovat.

Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem všem přihlášeným, kteří uhradili kurzovné.

Jaké mám povinnosti jako účastník kurzu?

Po celou dobu kurzu jste plně zodpovědní za své zvíře, jste vybaveni vodítkem, popřípadě náhubkem, zajišťujete krmení, vodu a místo k odpočinku. Dodržujete pravidla pohybu psů v místě pořádání kurzu a ve skupině. V případě potřeby zajistíte klec nebo boudičku. Samozřejmostí je úklid exkrementů.

V případě, že zvíře způsobí v průběhu kurzu škodu na pronajatých prostorách či ubytovacím zařízení, jste ze zákona povinni škodu nahlásit a uhradit.

Obdržím jako účastník kurzu nějaké osvědčení?

Pokud splníte všechny podmínky kurzu, obdržíte certifikát o absolvování jednotlivých kurzů. Pokud se rozhodnete pro absolvování všech modulů a závěrečných zkoušek, získáváte certifikát o absolvování odborného vzdělávání v oboru Manuální rehabilitační techniky v principu osteopatie a získáte oprávnění používat status Manuální terapeut zvířat.

Je možné zvládnout techniku pro koně i pro psy v jednom kurzu?

Na kombinovaných kurzech pro psy i koně je společná teoretická část. V praktické části kurzu je možné pracovat POUZE s jedním zvoleným zvířetem. K získání praktických dovedností a procvičení metodiky Dornovy metody u druhého zvířete slouží pracovní semináře.

Tento postup jsme zvolili proto, abyste se dokázali ponořit do hloubky jedné techniky, protože ta je u koní a psů rozdílná.

Mohu se účastnit kurzu pro psy bez psa?

Ne. Není v našich možnostech zajišťovat účastníkům psího partnera pro výuku.

Mohu se účastnit kurzu pro koně bez koně?

Ano. Kurzy pro koně mají zajištěné zapůjčení koní pro výuku.