Časový plán vzdělávacího programu

Dornova metoda pro psy (kurz): 20 h+ 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize

Dornova metoda pro psy (pracovní seminář): 10 h

Osteodynamika I-IV:
OD I: 23 h+ 20 h povinná asistence
OD II: 20 h+ 20 h povinná asistence
OD III: 23 h+ 20 h povinná asistence
OD IV: 23 h+ 20 h povinná asistence

Rekondiční cvičení a poradenství I-III: 24 h

Aplikovaná psychologie: 18 h

První pomoc pro psy: 8 h

Lokomoce psů a protetika: 8 h

Fyzikální terapie: 12 h

Časová dotace celého vzdělávacího programu REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO MALÁ ZVÍŘATA je 294 hodin.

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, geriatrické a paliativní péče a péče o sportující psy.

Po absolvování všech kurzů, tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT (CARRTh   Certified Animal Rehabilitation and Reconditioning Therapist).