Časový plán vzdělávacího programu

Dornova metoda pro koně: 20 h + 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize

Dornova metoda pro koně (pracovní seminář): 10 h

Osteodynamika I: 23 h

Základy anatomie a fyziologie orgánových soustav: 5 h

Fasciální terapie pro koně I-III:
I Úvod do manuálních terapií: 8hod + 8hod povinná asistence
II Fasciální řetězce: 8hod + 8hod povinná asistence
III Kraniosakrální osteopatie, viscerální techniky: 32hod + 8hod povinná asistence

Povinná supervize (5x): 40hod

Aplikovaná ortopedie: 17 h

První pomoc pro koně: 4 h

Aplikovaná psychologie: 18 h

Časová dotace celého vzdělávacího programu REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A REGENERAČNÍ PÉČE PRO KONĚ je 234 hodin.

Systém návazných kurzů (modulů) k získání znalostí a dovedností k provádění rekondiční a regenerační péče, preventivní péče, péče o sportující koně a provádění geriatrické i paliativní péče.

Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program a složení závěrečné zkoušky získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ REHABILITAČNÍ A REKONDIČNÍ TERAPEUT KONÍ (CERRTh Certified Equine Rehabilitation and Reconditioning Therapist).