Časový plán vzdělávacího programu

Dornova metoda (kurz): 20 hod + 20 h povinná asistence + 5 hodin supervize

Dornova metoda (pracovní seminář): 10 h

Osteodynamika I-IV:
OD I: 23 h + 20 h povinná asistence
OD II: 20 h + 20 h povinná asistence
OD III: 23 h + 20 h povinná asistence
OD IV: 23 h + 20 h povinná asistence

Aplikovaná neurologie:18 h

Aplikovaná psychologie: 18 h

Časová dotace celého programu MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY PRO ZVÍŘATA: 250 hodin

Systém návazných kurzů (modulů) se specializací na rozvoj manuálních a senzuálních dovedností k provádění fasciální terapie a geriatrické i paliativní péče. Tento program ocení zejména odborníci, kteří chtějí obohatit a rozšířit svou dosavadní praxi.

Po absolvování všech kurzů tvořících ucelený vzdělávací program získáte certifikát a možnost používat status CERTIFIKOVANÝ MANUÁLNÍ TERAPEUT ZVÍŘAT (Cert.AMTh Certified Animal Manual Therapist) v oboru MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY PRO ZVÍŘATA.