Institut zdraví zvířat je Autorizovanou osobou (dále jen AO) pro ověřování kompetencí k získání profesní kvalifikace „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“ 43-001-R.

V Institutu zdraví zvířat můžete získat kompetence ke složení zkoušek pro tuto profesní kvalifikaci.

Další vzdělávání v oblasti fyzioterapie pro malá i velká zvířata se specializací na manuální fasciální (myoskeletární) techniky

Rehabilitace lidí i zvířat je soubor metod, které se dělí podle svého zaměření a působení na obory. Jedním z oborů je léčebná (medicínská)rehabilitace a jejími hlavními podobory jsou:

  • MYOSKELETÁRNÍ MEDICÍNA (manuální medicína): techniky jsou realizovány pomocí rukou terapeuta
  • FYZIATRIE: využívá k léčbě přírodní a fyzikální prostředky
  • FYZIOTERAPIE: využívá hlavně mechanickou energii k ovlivnění pohybového systému

(více informací najdete v článku REHABILITACE)

Institut zdraví zvířat se specializuje na další vzdělávání v oboru MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TECHNIKY. Ty jsou vytvořené pro potřeby zvířat na základě prověřených a vědecky podložených humánních osteopatických technik. Nejnovější trendy v humánní fyzioterapii se díky vědeckým objevům v oblasti fascií zaměřují na rozvoj manuálních technik. Lidský dotek a propracované techniky představují velmi účinný terapeutický nástroj k terapiím fasciálního systému a jeho membránových lézí.

Pro malá zvířata je vytvořen ucelený komplex technik k ošetření fasciálních systémů všech orgánových soustav s názvem Osteodynamika, který je chráněn autorským právem a slovní ochrannou známkou.

Nabízíme možnost absolvovat další odborné vzdělávání a získat tak znalosti a dovednosti, díky kterým uspějete nejen u zkoušek, ale následně také v terapeutické praxi.