Oba směry používají v názvu slovo terapie. Obě skupiny pracují na základě znalostí anatomie a disponují specifickými dovednostmi k ošetření pohybového aparátu. Přes společný základ jde o rozdílné filozofie v přístupu ke zdraví zvířat a ke způsobu praktikování ošetření.